Uutinen
Open menu

YTHS valmistautuu opiskeluterveydenhuollon uudistukseen

Ajankohtaista

9.3.2018

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) valmistautuu parhaillaan korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon uudistukseen. — On tärkeätä turvata korkeakouluopiskelijoiden yhdenmukaiset valtakunnalliset terveyspalvelut sekä parantaa laatua ja saatavuutta. Valtakunnallisena toimijana YTHS valmistautuu asiakasmäärän tuplaantumiseen. Vuoden 2020 alusta lukien palvelujemme piirissä on näillä näkymin noin 250 000 opiskelijaa, kertoo YTHS:n toimitusjohtaja Katariina Poskiparta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tänään verkkosivuillaan hallituksen esityksen laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. 

—On hyvä, että lakiesitys on nyt julkaistu ja se on etenemässä lausuntokierrokselle ja päätöksentekoon yhdessä muun sote-lainsäädännön kanssa, Poskiparta toteaa.

Hallituksen esitys toisi muutoksia toimijoiden rooleihin, rahoitukseen ja päätöksentekoon sekä palveluiden järjestämiseen.  Esityksen mukaan korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palveluiden järjestäjänä toimisi Kansaneläkelaitos (Kela) ja tuottajana Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Rahoittajina olisivat valtio budjettiperusteisesti ja opiskelijat vuotuisella terveydenhoitomaksulla.

—Hallituksen tavoite tarjota nykyisen terveydenhuoltolain mukaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut jatkossa kaikille korkeakouluopiskelijoille on hyvä. Uusina asiakkaina YTHS:n piirin tulisivat ammattikorkeakoulun opiskelijat. Lakiesitys vastaa pääosin nuorten aikuisten palveluntarvetta ja sisältää hyviä linjauksia, kuten mm. mielenterveyspolun säilymisen katkeamattomana, arvioi Poskiparta. YTHS:llä on Poskiparran mukaan ymmärrystä ja erityisosaamista nuorten aikuisten ikävaiheeseen liittyvistä kehityksellisistä piirteistä ja niiden vaikutuksista opiskelijoiden hyvinvointiin sekä terveyspalvelujen käyttöön.

Laajentumiseen hyvät valmiudet

— Laki on hyvä alku. Sen lisäksi tarvitaan palvelutuotannon muutoksen onnistunutta toimeenpanoa, Poskiparta muistuttaa.

YTHS:n potilastietojärjestelmä on valtakunnallinen ja se on integroitu kansallisiin järjestelmiin. Lisäksi viime vuosina on otettu käyttöön uusia toimintatapoja ja digitaalisia palvelukanavia osana normaalia kehittämistoimintaa. Muun muassa sähköistä ajanvarausta, matalan kynnyksen verkkopalveluita, etätestausta ja etävastaanottoa on kehitetty vastaamaan opiskelijoiden palveluntarvetta. Myös valmistautuminen sote-ratkaisujen tuomiin uudistuksiin on käynnissä.

— Teemme parhaillaan strategiatyötä, jonka tavoitteena on uudistaa niin toimintamallimme kuin organisaatiomme vastaamaan toimintaympäristön muutoksia, Poskiparta sanoo.

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on edistää paitsi yksilöiden, myös opiskeluyhteisöjen hyvinvointia. YTHS on yhteistyössä oppilaitosten ja muiden hyvinvointitoimijoiden kanssa systemaattisesti kehittänyt yhteisöllisiä toimintatapoja opiskeluyhteisöjen terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi YTHS on toteuttanut yhteisöterveystyötä panostamalla tutkimustoimintaan ja terveysviestintään. YTHS:llä on valmiit toiminnan rakenteet ja monialaiset yhteistyöverkostot korkeakouluyhteisöjen terveyden edistämiseen.

YTHS:n hallitus ottaa tarkemmin kantaa lakiesitykseen lausuntokierroksella.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Katariina Poskiparta, p. 050 396 0010