Uutinen
Open menu

Opiskelijoiden stressinhallintaan varhaisen puuttumisen keinoja

Ajankohtaista

20.9.2017

YTHS on järjestänyt opiskelijoille uudenlaisia stressinhallintaryhmiä, joiden tulokset ovat erinomaisia. Alku- ja loppumittausten mukaan muun muassa masennukseen, ahdistukseen ja krooniseen stressiin yhteydessä oleva henkilön psykologinen jäykkyys muuttui merkittävästi, yli 30 % myönteisempään suuntaan. Esimerkiksi muutokset ajatusten tukahduttamisessa, psyykkisessä oireilussa ja myötätunnossa itseä kohtaan olivat rohkaisevia.

Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvat ”HOT-ryhmät” ovat opiskelijoille suunnattuja varhaisen puuttumisen taitovalmennusryhmiä. Niiden kohderyhmänä ovat erityisesti stressistä kärsivät opiskelijat. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen 2016 mukaan opiskelijoista 33 % kokee runsaasti stressiä. Tutkimuksen mukaan opiskelijat toivovat opiskeluterveydenhuollosta eniten apua juuri stressinhallintaan. Yleisimmin stressiä aiheuttavat esiintyminen ja vaikeus saada otetta opiskelusta.

Ryhmän toiminta-ajatus pohjautuu ruotsalaisen Fredrik Livheimin rakentamaan neljän tapaamisen valmennukseen. Käsiteltäviä aihealueita ovat tietoinen läsnäolo, suhtautuminen omiin ajatuksiin ja tunteisiin, hyväksynnän ja muutoksen tasapaino sekä arvotyöskentely. Kurssia on aiemmin toteutettu opiskelijoiden ryhmissä Ruotsissa erittäin hyvillä tuloksilla.

Osallistujat suosittelisivat ryhmiä opiskelukavereilleen

Myös ryhmiin osallistuneet opiskelijat ovat antaneet positiivista palautetta. He ovat kertoneet saaneensa ryhmästä uusia näkökulmia ja käytännön keinoja haastavien ajatusten ja tunteiden käsittelemiseen sekä oivaltaneensa oman mielensä toiminnasta asioita, jotka paransivat heidän psyykkistä hyvinvointiaan. Ryhmä oli osallistujien mielestä antanut sellaisia keinoja, joita he voivat hyödyntää arjessa ryhmän päättymisen jälkeenkin. Kaikkien osallistujien mielestä ryhmään osallistuminen oli parantanut heidän vointiaan, ja kaikki osallistujat kertoivat voivansa suositella ryhmiä opiskelukavereilleen.

HOT-ryhmät aloitettiin YTHS:ssä kokeiluluonteisesti Tampereella vuonna 2015. Toiminta räätälöitiin YTHS:lle aiempaan tutkimustietoon pohjautuen. Kokeilun tulokset kannustivat laajentamaan ryhmätoimintaa muillekin paikkakunnille. Keväällä 2017 koulutettiin ryhmien vetäjät myös Helsinkiin, Turkuun ja Jyväskylään.

Seuraavat HOT-ryhmät käynnistyvät syys-lokakuun vaihteessa.

HOT-menetelmät päivittäisessä käytössä

HOT-menetelmien käyttö näkyy YTHS:ssä laajemminkin. Kaikilla terveydenhoitajilla on vastaanottotyönsä tukena sähköinen työkalupakki, josta hoitajat voivat ammentaa työnsä tueksi hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvaa materiaalia. Työkalupakki on myös psykologien ja muiden YTHS:n terveydenhuollon työntekijöiden käytössä.

YTHS:n palvelujen piirissä olevat opiskelijat voivat maksutta kirjautua myös erilaisille hyvinvoinnin verkkokursseille. Myös ne pohjautuvat hyväksymis- ja omistautumisterapeuttiseen ajatteluun. Näitä Headstedin verkkokursseja opiskelija voi suorittaa paitsi terveydenhoitajan tukemana, myös täysin itsenäisesti.