Uutinen
Open menu

Pylly ylös -käytäntö käyttöön entistä laajemmin

Ajankohtaista

22.3.2017

Pylly ylös -kampanjan vaikuttavuutta on selvitetty Turun yliopistossa jo kolmatta kertaa. Vuonna 2016 toteutettuun vaikuttavuuskyselyyn vastasi yhteensä 1 640 henkilöä. Kysely kohdennettiin Turun yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Vastaajista suurin osa (64 prosenttia) istuu vuorokaudessa enintään 8 tuntia ja enintään 2 tuntia kerrallaan. Kyselyn mukaan 58 prosenttia vastanneista on vähentänyt istumistaan kampanjan pohjalta saamansa tiedon perusteella.

54 prosenttia vastanneista opiskelijoista on ollut opetustilanteessa, jossa luennoitsija on nostattanut opiskelijat seisomaan. 44 prosenttia vastanneista opetushenkilöstön edustajista kertoo nostattaneensa opiskelijat seisomaan opetustilanteessa.

‒ Kyselystä ilmenee, että opiskelijat kokevat yhtäjaksoisen istumisen väsyttäväksi ja toivovat, että jokaisella luennolla olisi mahdollisuus nousta hetkeksi ylös. Monet opiskelijat eivät kehtaa nousta itsekseen ylös, vaikka sitä haluaisivat. Kun luennoitsija nostattaa opiskelijat seisomaan, tilanne ei tunnu silloin sosiaalisesti oudolta. Myös seisten työskentely tuntuu luontevalta, kun käytössä on seisomakalusteita. Kyselyn mukaan niitä toivotaan lisää kaikkiin opetustiloihin, kertoo YTHS:n vastaava fysioterapeutti Anne Friman.

Friman kertoo, että ne opettajat, jotka nostattavat opiskelijoita seisomaan luennon aikana, kertovat palautteessaan opiskelijoiden seisomaan nostattamisen olevan erinomainen tapa lisätä opiskelijoiden keskittymistä ja oppimisen tehokkuutta.

Turun yliopiston ja YTHS:n Pylly ylös -hanke alkoi vuonna 2014, ja sen rahoitus päättyi viime vuonna. Positiivisten kyselytulosten valossa hankkeessa syntyneiden käytäntöjen toteuttamista ja laajentamista jatketaan Turun yliopistossa. Hyvät käytännöt on otettu käyttöön jo myös Vaasan yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja Saimaan ammattikorkeakoulussa. YTHS:n kautta käytäntöjä on tarkoitus levittää edelleen myös muihin korkeakouluihin.

Opiskelijat istuvat keskimäärin 11 tuntia arkipäivisin

Vuonna 2014 alkaneen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja Turun yliopiston Pylly ylös -hankkeen kampanjan tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta istumisen vähentämisen hyödyistä ja siitä, miten pienilläkin teoilla terveyshaittoja voidaan vähentää. Tavoitteena on ollut kyseenalaistaa normia, jossa istuminen on pääsääntö ja seisomaan nouseminen häiriö. Tarkoitus on ollut myös luoda uutta ajattelua opiskelu- ja työkulttuuriin ‒ työtä voi tehdä myös seisten, luennolla voi seisoa, istumista voi tauottaa. Kampanjan kohderyhmänä ovat olleet sekä yliopisto-opiskelijat että yliopiston henkilökunta.

‒ Kampanjan myötä Turun yliopiston henkilökunnalle on hankittu satoja sähköpöytiä. Henkilökunnan on ollut mahdollista osallistua viikoittaisiin taukojumppiin, ja luentotiloihin, kirjastoihin ja aulatiloihin on hankittu opiskelijoiden käyttöön seisomakalusteita. Parin viime vuoden ajan kampanja on kohdistettu erityisesti opetushenkilökuntaan, sillä he ovat avainasemassa istumisen tauottamisessa luentojen aikana, kertoo Turun yliopiston liikuntasuunnittelija Teija Hakala.

‒ Istumisen vähentäminen varsinkin opiskelijoiden keskuudessa on edelleen tarpeen, sillä YTHS:n teettämän vuoden 2016 korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan mediaani istumiselle on lähes 11 tuntia arkipäivisin. Tavoitteena on, että Pylly ylös -käytäntö tulee toteutumaan joka luennolla sekä koulutustilaisuuksissa ja kokouksissa. Istumisen vähentäminen on myös jokaisen omalla vastuulla. On hyödyllistä miettiä, mitä se tarkoittaa omassa elämässä. Itse toteutus on helppoa ja yksinkertaista, asennemuutos vie kuitenkin aikaa, Hakala ja Friman sanovat.

Kolmannen Pylly ylös -vaikuttavuuskyselyn tulokset julkistettiin Turussa hankkeen päätösseminaarissa 22.3.2017.