Uutinen
Open menu

Puhu niin kuuntelen -teemavuosi käynnistyy 13.2.2017

Ajankohtaista

8.2.2017

YTHS:n terveyden edistämisen teema vuonna 2017 on ”Puhu niin kuuntelen”. Tavoitteena on edistää tulevaisuuden tekijöiden, opiskelijoiden, mielen hyvinvointia ja psyykkistä terveyttä. Vaativa opiskelutyö edellyttää hyviä henkisiä voimavaroja, ja erilaiset mielenterveyden häiriöt hankaloittavat opiskelua jopa lähes kolmanneksella opiskelijoista.

Puhu niin kuuntelen -teemavuosi keskittyy opiskelukyvyn tukemiseen, tunnetaitojen vahvistamiseen, kaveritukeen ja matalan kynnyksen interventioihin. Teemaa lähestytään terveyttä edistävästi, ei ongelmakeskeisesti. Rohkaisemme varhaiseen välittämiseen ja mielenterveysongelmien puheeksi ottamiseen.

Opiskelijoita johdatellaan teeman pariin herättelemällä heitä pohtimaan tunnetaitoja. Tunnetaitoihin liittyvä verkkosivu julkaistaan 13.2. osoitteessa yths.fi/tunnetaidot, ja tunnetaitoja tuodaan esiin myös YTHS:n sosiaalisessa mediassa. Opiskelijoille suunnattuja tapahtumia järjestetään YTHS:n yksiköissä eri puolilla Suomea 13.2. alkavalla viikolla.

Puhu niin kuuntelen on osa Suomi 100 -ohjelmaa vuonna 2017.