Julkaisut

Näille sivuille on koottu opiskelijoiden terveyteen tai terveydenhuoltoon liittyviä tutkimuksia, joissa YTHS tai sen henkilökunta on osallisena. Opiskelijoihin kohdistuneita suomalaisia tutkimuksia löytyy myös Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön (Otus) sekä Nuorisotutkimusseuran sivuilta.

Julkaisut löytyvät julkaisuvuosittain aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

2016-2015 , 2014-2010,   2009-2006,    2005-2000,    1999-1990,    1989-1980,    1979-1970,   1969-1960

 2018

Grenman M., Oksanen A., Löyttyniemi E., Räikkönen J., Kunttu K.: Mikä opiskelijoita liikuttaa? Liikunnan merkitykset ja niiden yhteys koettuun hyvinvointiin ja liikunnan määrään. Liikunta & Tiede 55, 2–3/2018. Saatavilla Internetissä.

 

Halme N, Kunttu K.: Miltä suomalaisten opiskelijoiden opiskelukyky näyttää tutkimuksen valossa? Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Saatavissa Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen. Artikkelin tunnus: ote00009 (003.004).

 

Hannula R-L, Mikkola O.: Uni ja opiskelukyky. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen. Artikkelin tunnus ote00058 (013.006).

 

Komulainen A, Ramberg A, Tipuri M.: Suun terveystottumukset ja kotihoito. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.). Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Saatavilla Internetissä. Artikkelin tunnus ote00055 (013.003).

 

Kunttu K.: Järjestöt opiskelijaelämän asiantuntijoina. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen. Artikkelin tunnus ote00029 (008.002).

 

Kunttu K, Makkonen K.: Opiskelijoiden sairaudet ja koettu terveys. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen. Artikkelin tunnus ote00059 (014.001).

 

Pirskanen M, Pietilä A-M, Haukilahti K, Palmroos S, Mikkonen J, Pauni R.: Päihteet ja opiskelijat. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen. Artikkelin tunnus ote00053 (013.001).

 

Salmela-Aro K.: Opiskelu-uupumus ja into. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen. Artikkelin tunnus ote00011 (003.006).

 

Virtala A, Klemetti R.: Perheelliset korkeakouluopiskelijat. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen. Artikkelin tunnus ote 00002 (001.002).

 2017

Almonkari M: Sosiaalinen jännittäminen opiskelutilanteissa. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 5.6.2017 (ote00045). Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen.

 

Floréen M, Komulainen A, Tossavainen P.: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 13.11.2017. Saatavissa Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen. Artikkelin tunnus: ote00026 (007.003).

 

Grénman M., Räikkönen J.: Taking the first step – From physical inactivity towards a healthier lifestyle through leisure walking. Julkaisussa: In the Routledge’s International Handbook of Walking, M. Hall, Y. Ram, N. Shoval (Eds.). Routledge.

 

Kari H, Seilo N, Savolainen M.: Digitaalinen terveyspalvelu opiskeluterveydenhuollossa. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki; Kustannus Oy Duodecim. 13.11.2017. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen. Artikkelin tunnus: ote00027 (007.004).

 

Kunttu K, Pesonen T, Saari J.: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016 / Student Health Survey 2016: a national survey among Finnish university students. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön julkaisuja 48, Helsinki. Saatavilla Internetissä.

 

Lagström H.: Opiskelijoiden ruokatottumukset. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 13.11.2017. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen. Artikkelin tunnus: ote00054 (013.002).

 

Lagström H, Luoto S, Mäkelä J, Iirola J, Kunttu K.: Terveyttä edistävään ruokavalioon yhteydessä olevat tekijät korkeakouluopiskelijoilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2017; 54 (2): 104120. Saatavilla.

 

Oksanen Airi, Laimi Katri, Björklund, Katja Löyttyniemi Eliisa, Kunttu Kristina.: A 12-year trend of psychological distress: National study of Finnish university students. Centr Eur J Public Health 2017; 25(2):113-119.

 

Pohjola V.: Hammashoitopelko. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P.: (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 13.11.2017. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen. Artikkelin tunnus: ote00076 (016.007).

 

Pörhölä M. Kiusaaminen opiskelijoiden keskuudessa. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2017 (ote00046). Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen.

 

Ruohoniemi M, Mikkonen J, Salomäki R, Hänninen L, Heikkilä A-M, Ryhänen S.: Teaching Tip—Studying to Become a Veterinarian: A Course for Student Support. Journal of Veterinary Medical Education 2017 (Spring); Vol.44 (No.1):198-204.

 

Salmela-Aro K, Read S.: Study engagement and burnout profile in higher education. Burnout Research 2017; 7: 21-28.

 

Salminen E.: Korkeakouluopiskelun ja vanhemmuuden yhteensovittaminen Suomessa: hyvinvointia ja haasteita. Yhteiskuntatutkimuksen pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto 2017

 

Tossavainen M: Haitallinen netinkäyttö ja rahapelaaminen julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Kustannus Oy Duodecim 7.4.2017. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen, artikkelin tunnus: ote00093 (019.008).

 

Törnävä M. : Vastaanotolla vulvodyniaa sairastava nainen : koulutusinterventiotutkimus vulvodynian ja sen hoidon tietämyksestä terveydenhuoltohenkilöstöllä. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 2309, Tampere 2017.

 

Väisänen H, Valkama R. (2017): Aktiivisempi Arki -pienryhmäohjaus vähän liikkuville yliopisto-opiskelijoille. Opinnäytetyö. Kajaanin ammattikorkeakoulu.