Opiskelijan parempaa terveyttä

Tutkimus- ja julkaisutoiminta

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimustoiminta on suunnattu yliopisto-opiskelijoiden terveyden, terveyskäyttäytymisen, elämäntapojen, opiskeluympäristön sekä terveyspalvelujen selvittämiseen. YTHS tekee myös tutkimusyhteistyötä ulko-puolisten tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimukset tukevat YTHS:n toiminnan kehittämistä ja niiden antia voidaan soveltaa myös muiden opiskelijoiden terveydenhuollossa.

Tutkimusjulkaisut
Julkaisuluetteloon on koottu opiskelijoiden terveyteen tai terveydenhuoltoon liittyviä tutkimuksia, joissa YTHS tai sen henkilökunta on osallisena tutkijoina tai aineiston keräämisessä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätion tutkimuksia -sarja 
on säätiön oma sarja, jossa julkaistaan kohdeväestömme terveyteen liittyviä tutkimuksia. 

Terveysneuvonnan tueksi tuotetaan myös käytännönläheisiä oppaita, ohjelehtisiä ja postereita
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita

Tiedustelut ja tilaukset osoitteesta: julkaisutilaukset(at)yths.fi .


Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus (OTT) YTHS:ssä toteutetetaan neljän vuoden välein valtakunnallinen korkeakoulupiskelijoiden terveystutkimus. Siinä kartoitetaan monipuolisesti opiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä, sosiaalisia suhteita, opiskeluja ja terveyspalvelujen käyttö.

Sähköisestä terveyskyselystä kertyy jatkuvasti aineistoa, jota voidaan käyttää tutkimuksissa

 

YTHS:n tutkimuslupahakemus

UUSIMPIA JULKAISUJA

Tossavainen M.: Kun aikuisen internetin käyttö on haitallista. Suomen Lääkärilehti 2015: 70 (6); 324-325

Hentilä-Miettinen-Kunttu-Tammelin-Venojärvi-Korpelainen: Muutokset korkeakouluopiskeli-joiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000–2012. Liikunta & Tiede 2015:52(1), 64–69

Martin M, Nummelin B, Lusenius M. Parisuhdeopas opiskelijoille  on päivitetty
YTHS:n oppaitasarja, no 6.

YTHS:n opassarjaan on päivitetty  Holittomat -ohjelehtinen. Lehtiseen on kerätty usealta taholta hyväksi todettuja juomaohjeita ja -vinkkejä.

Trends of weekly musculoskeletal pain from 2000 to 2012: National study of Finnish university students. European Journal of Pain 2014; Early view Online 30 MAR 2014. Oksanen AM, Laimi K, Löyttyniemi E, Kunttu K.

Yhteisö opiskelijan tukena, Kirkon oppilaitosyhteistyön uutiskirje 1-2/2013