YTHS

Tutkimus- ja julkaisutoiminta

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimustoiminta on suunnattu yliopisto-opiskelijoiden terveyden, terveyskäyttäyty-misen, elämäntapojen, opiskeluympäristön sekä terveyspalvelu-jen selvittämiseen. YTHS tekee myös tutkimusyhteistyötä ulko-puolisten tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimukset tukevat YTHS:n toiminnan kehittämistä ja niiden antia voidaan soveltaa myös muiden opiskelijoiden terveydenhuollossa.

Tutkimusjulkaisut
Julkaisuluetteloon on koottu opiskelijoiden terveyteen tai terveydenhuoltoon liittyviä tutkimuksia, joissa YTHS tai sen henkilökunta on osallisena tutkijoina tai aineiston keräämisessä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätion tutkimuksia -sarja 
on säätiön oma sarja, jossa julkaistaan kohdeväestömme terveyteen liittyviä tutkimuksia. 

Terveysneuvonnan tueksi tuotetaan myös käytännönläheisiä oppaita, ohjelehtisiä ja postereita
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita

Tiedustelut ja tilaukset osoitteesta: julkaisutilaukset(at)yths.fi .Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus (OTT)
YTHS:ssä toteutetetaan neljän vuoden välein valtakunnallinen korkeakoulupiskelijoiden terveystutkimus. Siinä kartoitetaan monipuolisesti opiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyden-tilaa, terveyskäyttäytymistä, sosiaalisia suhteita, opiskeluja ja terveyspalvelujen käyttö.

 

UUSIA JULKAISUJA

YTHS:n opassarjaan on päivitetty: Jännittäminen osana elämää
Narskuttelijan opas
  
Guide för tandgnisslare 

Kääriä K: YTHS Mobiiliterveys-valmennus, loppuraportti.
YTHS:n raporttisarja 8, 2012.

Almonkari M, Kunttu K: Korkeakouluopiskelijoiden jännittä-miskokemusten yhteys opiskelu-kykyyn. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2012:7–27. pdf

Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K. The desire for children and awareness about the impact of age on female fertility. Gynaecology Forum Vol. 17, No. 3, 2012.

Martin, Heiska H, Syvälahti A, Hoikkala M. Satoa ryhmästä - opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle. YTHS:n oppaitasarja, no 9.

Björklund K, Heiskanen M, Kokko M. Kuin kala vedessä vai kiinni verkossa. Korkeakouluopiskelijoiden rahapelaa-minen ja internetin käyttö. YTHS ja THL. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja 16/2011. 

Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K.: Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. The European Journal of Contracep-tion and Reproductive Health Care, 2011; Early Online, 1–8. 

 

 

 

 

 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö | Töölönkatu 37 A 00260 Helsinki | Toimipisteiden osoitetiedot | Sivukartta