1969-1960

2014-2010   2009-2006    2005-2000    1999-1990    1989-1980    1979-1970 

1969  Heikkinen E, Vuori I, Ojala A, Seppälä P: Korkeakouluopiskelijoiden fyysinen suorituskyky ja eräät elintavat opiskelun alkaessa. Sosiaalilääk. Aikak. l. 1969;7:59-75.
  Luoma M.: Tampereen yliopiston opiskelijapsykologin asiakkaat ja heidän ongelmansa 1966-1968. Tampereen yiopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 36, 1969.
  Puska P.: Opiskelijoiden terveydenhuollon kehittäminen. Suomen ylioppilaskuntien liiton korkeakoulupoliittinen monistesarja 8, 1969.
  Puska P., Kuuskoski E.: Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto eräissä maissa. Suomen ylioppilaskuntien liiton korkeakoulupoliittinen monistesarja 6, 1969.
  Rantanen A. V.: Ylioppilaiden hammashoito. Yhden päivän toiminta-analyysi. Sos. Lääket. Aikak. l. 1969, 7, 209-216.
  Savonen K, Seppälä P.: Helsingin ja Turun teknillisissä oppilaitoksissa vuonna 1967 opintonsa alkaneiden terveystarkastukset. Sos. lääket. Aikak. l. 1969, 7, 83-91.
  Scheinin U., Honka K., Kankkunen S.: Hampaiston tila ja hammashoidon tarve korkeakouluopiskelijoilla Turussa I. Hampaan- ja juuren täytteet. Suom. Hammasl. Toim. 1969, 65, 138-149.
  Scheinin U., Honka K., Kankkunen S.: Hampaiston tila ja hammashoidon tarve korkeakouluopiskelijoilla Turussa II. Parodontiumin hoito, oikomishoito, kirurgiset ja proteettiset toimenpiteet ja ennaltaehkäisevä hoito. Suom. Hammasl. Toim. 1969, 65, 330-342.
  Vaden T.: Selvitys korkeakouluopiskelijoiden mielenterveydellisiin ongelmiin liittyvistä suomalaisista tutkimuksista, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, 1969.
  Vauhkonen K., Alanen Y.O., Enckell M., Holmström R., Karlsson K.W., Stewen A., Savonen K., Hirvas J, Marin M.: The mental health of Finnish University students, A Psychiatric study of a random sample of third and fourth year students. Folia Psychiatrica Aboensia 1969, 4.
  Vuori I., Heikkinen E., Seppälä P.: Physical fitness of university students. J. Sports Med. And Phys. Fitness 1969, 40-48.
  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö: Opiskelijoiden terveyskasvatus. Terveyskasvatuksen työryhmän selonteko. Helsinkin 1969.
   
1968 Alanen Y.O., Holmström R., Hägglund V., Karlsson K.W.,Tienari P., Vauhkonen K., Savonen K., Hirvas J, Marin M.: En psykiatrisk undersökning av första årets studerande. Psykisk Hälsa, 1968.
  Alanen Y.O., Holmström R., Hägglund V., Karlsson K.W.,Tienari P., Vauhkonen K., Savonen K., Hirvas J, Marin M.: The mental health of Finnish university students: a Psychiatric study of freshmen. Soc. Psychiatry. 1968, 3, 60-65. University Mental Health 1970.
  Heikkinen E, Vuori I, Ojala A, Seppälä P: Turkulaisten ylioppilaiden fyysinen kunto ja liikunnan harrastus sekä niiden väliset suhteet opiskeluajan funktioina. Stadion 1968, 1, 22-31.
  Rantanen A. V.: Ylioppilaiden hammashoidon nykynäkymiä. Suom. Hammasl. l. 1968, 15, 18-21.
  Rantanen A. V.: Hammashoitokasvatus. Sos. Lääket. Aikak. l. 1968, 6, 173-177.
  Savonen K.: Nyky-ylioppilaan opintososiaaliset ongelmat. Sos. lääket. Aikak. l. 1968, 6, 169-172.
  Vuori I., Heikkinen E., Seppälä P.: Follow study on the physical fitness of university students. Results of the first two investigations. Scand. J. Clin. & Lab. Invest 1968, 21, Suppl. 101, 68.
  Vuori I., Heikkinen E., Seppälä P.: Ylioppilaiden fyysinen kunto. Duodecim 1968, 84, 1213.
   
1967 Alanen Y.O., Holmström R., Hägglund V., Karlsson K.W.,Tienari P., Vauhkonen K., Savonen K., Hirvas J, Marin M.: Suomalaisen ylioppilaan mielenterveys - psykiatrinen tutkimus ensimmäisen vuoden opiskelijoista. Sos. lääket. Aikak. l. 1967, 3, 127-138. Mielenterveys 1967, 3.
  Alanen Y.O., Holmström R., Hägglund V., Karlsson K.W.,Tienari P., Vauhkonen K., Savonen K., Hirvas J, Marin M.: The mental health of Finnish university students: A preliminary report of a psychiatric study of freshmen. Scand. J. Clin. & Lab. Invest. 1967, 19, Suppl. 95.
  Heikkinen E., Vuorinen I.: Ylioppilaiden fyysinen kunto. Suom. Lääk. l. 1967, 22, 812-813.
  Heikkinen E., Vuorinen I.: Experimental studies on the physical fitness of first year university students. Scand. J. Clin. & Lab. Invest. 1967, 19, Suppl. 95, 66.
  Idänpää-Heikkilä P. ja J, Savonen K.: Suomen korkeakouluopiskelijoiden itsemurhat 1955-1964. Duodecim 1967, 7, 412-418.
  Marin M.: Living in a student hostel-isolation, Helsingin yliopiston tutkimuksia 94, 1967.
 

Rantanen A. V.: The age of eruption of the third molar teeth: a clinical study based on Finnish university students. Thesis. Helsinki 1967, Acta odont. scand. Suppl. 48, 1-86. Väitöskirja.

  Savonen K.: Om mentalhygieniska problem inom studentvärlden i Finland. Impuls (Tidsskrift for psykologi-intresserte, Oslo) 1967, 3-4, 42-47.
   
1966  
  Savonen K.: Millä tavoin ylioppilaiden terveydenhuolto on organisoitu Euroopan maissa. Sos. Lääk. Aikak. l. 1966, 2, 61-64.
  Savonen K., Penttinen K., Lapinleimu K.: Ylioppilaiden poliovasta-aineista ennen ja jälkeen Salk-rokotuksen. Sos.lääket. Aikakauslehti 1966, 2 79-88.
   
1965 Gummerus-Rytkölä K.: Tampereen uusien ylioppilaiden hammashoitotilanne. Terveystarkastukset syysl.1964. Suom. Hammaslääk. Toim. 1965, 61, 176-189.
  Lundsten R.: En översikt av rotbehandlingar utföra på studenter. Suom. Hammasl. Toim. 1965, 61, 190-201 sekä Apollonia (Malmö) 1965, 12, 330-336.
  Rantanen A. V.: Studenten-Zahnphlege in Finland. Suom. Hammasl. Toim. 1965, 61, 228-237.
  Rantanen A. V.: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hammashoitoa 10 vuotta. Suom. Hammasl. Toim. 1965, 61, 223-227.
   
1964 Anttila S., Savonen K., Kirpinä J.: Helsingin korkeakouluissa opiskelevien ylioppilaiden keuhkotarkastukset ja keuhkotautitilanne vuosina 1951-1960. Duodecim 1964, 80, 374-383.
1963 Lundsten R.: Nordisk konferens för studenternas hälsovård. Suom. Hammasl. l. 1963, 10, 24-29, myös suomeksi 29-34.
  Rantanen A. V.: Paikoilleen jääneistä maitohampaista ylioppilasaineistossa. Suom. Hammasl. Toim. 1963, 59, 43-55.
  Rantanen A. V.: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, hallinto. Suom. Hammasl. l. 1963, 10, 21-24.
   
1962 Rantanen A. V.: Korkeakouluopiskelijain hammashoitotilanteesta. Suom. Hammaslääk. Toim. 1962, 58, 17-25.
 

Rantanen A. V.: Uusien ylioppilaiden hammastilanne v. 1961. Suom. Hammaslääk. Toim. 1962, 58, 25-34.

   
1961  

Kemppainen A.: Tutkimus korkeakouluissa opiskelevien ylioppilaiden ruokailusta v. 1959, ravitsemustieteen pro gradu-tutkielma Helsingin yliopisto, 1961.

  Savonen K.: Ylioppilaiden mielenterveys, Ylioppilaiden ongelmien taustaa Euroopan eri maissa. Mielenterveys 1961, 2-8.
  Savonen K, Rantanen A: Uusien ylioppilaiden hammastilanne, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön alkutarkastukset v. 1961.
   
1960 Laveson O.: Hälsovården bland Finlands studenter. Odontologiska föreningens Tidskrift 4, 1960, 317-319.
   

Rantanen A. V.: University students´ dental health service in Finland. Student Medicine (New York) 1960, 9, 128-136.