Opiskelijan parempaa terveyttä

Julkaisut

Näille sivuille on koottu opiskelijoiden terveyteen tai terveydenhuoltoon liittyviä tutkimuksia, joissa YTHS tai sen henkilökunta on osallisena. Opiskelijoihin kohdistuneita suomalaisia tutkimuksia löytyy myös Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön (Otus) sekä Nuorisotutkimusseuran sivuilta.

Julkaisut löytyvät julkaisuvuosittain aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

2014-2010,   2009-2006,    2005-2000,    1999-1990,    1989-1980,    1979-1970,   1969-1960

2015 

Ala-Venna S.: Korkeakouluopiskelijoiden kuntoliikuntatottumukset ja opiskelu-uupumus, Pro gradu –tutkielma     

 

Hentilä A., Miettinen I., Kunttu K., Tammelin T., Venojärvi M., Korpelainen R.: Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000–2012. Liikunta & Tiede 2015:52(1), 64–69.      

 

Hietanen-Peltola M., Korpilahti U. (toim.) Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Opas monialaiseen tarkastamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ohjaus 7, 2015. 

 

Kuitunen E.: Univaikeuksien trendit ja yhteys psyykkisiin häiriöihin korkeakoulu-opiskelijoilla vuosina 2000–2012, Pro gradu -tutkielma      

 

Kunttu K.: Opiskelijan oireilu haastaa opiskeluterveydenhuollon. Terve Media.fi1.9.2015 http://www.terve.fi/laakarikirja/82568-opiskelijan-oireilu-haastaa-opiskeluterveydenhuollon

 

Tossavainen M.: Kun aikuisen internetin käyttö on haitallista. Suomen Lääkärilehti 2015: 70 (6); 324-325.