Julkaisut

Näille sivuille on koottu opiskelijoiden terveyteen tai terveydenhuoltoon liittyviä tutkimuksia, joissa YTHS tai sen henkilökunta on osallisena. Opiskelijoihin kohdistuneita suomalaisia tutkimuksia löytyy myös Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön (Otus) sekä Nuorisotutkimusseuran sivuilta.

Julkaisut löytyvät julkaisuvuosittain aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

2014-2010,   2009-2006,    2005-2000,    1999-1990,    1989-1980,    1979-1970,   1969-1960

 2016

Huhtela O., Näpänkangas R., Joensuu T., Raustia A., Kunttu K., Sipilä K.: Self-raported bruxism and symptoms of temporomandibular disorders in Finnish university students https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27792798

 

Jansson S-M., Westerlund H., Siljamäki E.: Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä. Aikuiskasvatus 2016:36(1);37-49. 

 

Keskitalo S.: Opiskelu-uupumuksen ja opiskeluinnon yhteys yliopisto-opiskelijoiden työssäkäyntiin ja opintojen etenemiseen. Pro Gradu -tutkielma  
Kunttu K., Seilo N.: Opiskeluterveydenhuolto (päivitetty 14.11.2016) Julkaisussa Lääkärin käsikirje (online). Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 2016. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen www.terveysportti.fi.

Kunttu K., Laakso J.: Opiskeluterveydenhuollon tavoitteet, tehtävät ja erityispiirteet (päivitetty 19.4.2016). Julkaisussa Opiskeluterveys (online). Kustannus Oy Duodecim, 2016. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen  www.oppiportti.fi.

Kunttu K., Valtari M., Komulainen A.: Terveyden edistäminen opiskeluaikana (päivitetty 18.10.2016). Julkaisussa Opiskeluterveys (online). Kustannus Oy Duodecim, 2016. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen www.oppiportti.fi.

Pietikäinen A, Malmberg-Virta A.: HOT-ryhmävalmennuksen pilotointi YTHS:llä,
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 13/2016   

 

Pohjola V., Rekola  A., Kunttu  K., Virtanen  J. I.: A

Association between dental fear and oral health habits and treatment need among university students in Finland: a national study, BMC Oral Health.2016, 16:26, DOI: 10.1186/s12903-016-0179-y

 

Saarinen P.: Korkeakoulukiusaamisen yhteys opiskelijan opiskelukykyyn ja opintomenestykseen. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopiston  julkaisuarkisto 2016.  

2015 

Ala-Venna S.: Korkeakouluopiskelijoiden kuntoliikuntatottumukset ja opiskelu-uupumus, Pro gradu –tutkielma     

 

Hentilä A., Miettinen I., Kunttu K., Tammelin T., Venojärvi M., Korpelainen R.: Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000–2012. Liikunta & Tiede 2015:52(1), 64–69.      

 

Hietanen-Peltola M., Korpilahti U. (toim.) Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Opas monialaiseen tarkastamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ohjaus 7, 2015. 

 

Jaakkola S.:  Dental fear in adolescents' transition to early adulthood. Väitöskirja 2015.  

 

Komulainen A.: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön laadunhallinnan nykytilan arviointi, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 12/2015  

 

Kuitunen E.: Univaikeuksien trendit ja yhteys psyykkisiin häiriöihin korkeakoulu-opiskelijoilla vuosina 2000–2012, Pro gradu -tutkielma      

 

Kunttu K.: Opiskelijan oireilu haastaa opiskeluterveydenhuollon. Terve Media.fi1.9.2015 http://www.terve.fi/laakarikirja/82568-opiskelijan-oireilu-haastaa-opiskeluterveydenhuollon

 

Paajanen P, Kunttu K, Rönnemaa A-M, Huttunen T.: Astmaa sairastavien korkeakouluopiskelijoiden hoitotasapaino sekä lääkkeiden ja palvelujen käyttö. Yleislääkäri 2015:30(7);29-34. Yleislääkärilehti

 

Pörhölä M.: Do the roles of bully and victim remain stable from school to university? Theoretical considerations. Kirjassa Cowie Helen, Myers Carrie Anne (toim.) Bullying Among University Students. Cross-national perspectives, Routledge 2015 

 

Pörhölä M., Cvancara K., Kaal E., Tampere K., Torres B.: Cross-cultural comparisons of bullying among university students: perspectives from Argentina, Estonia, Finland and United States. Kirjassa Cowie Helen, Myers Carrie Anne (toim.) Bullying Among University Students. Cross-national perspectives, Routledge 2015 

 

Tossavainen M.: Kun aikuisen internetin käyttö on haitallista. Suomen Lääkärilehti 2015: 70 (6); 324-325.    

 

Tossavainen M. Rahapeliongelmien riskit ja erityispiirteet korkeakouluopiskelijoilla. Kirjassa Alho H., Heinilä P., Kiianmaa K., Lahti T., Murto M., (toim.): Rahapeliriippuvuus, Kustannus Oy Duodecim, 2015:188-191.    

 

Tossavainen M, Kunttu K, Pesonen T, Lintonen T, Raisamo S.: Rahapeliongelmat ja psyykkinen oireilu korkeakouluopiskelijoilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2015: 52(3);224-236. Tiivistelmä.