Opiskelijan parempaa terveyttä

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus

YTHS:ssä on toteutettu vuosina 2000, 2004, 2008 ja 2012 valtakunnalliset opiskelijoiden terveystutkimukset, 
joiden kohteena ovat alle 35-vuotiaat suomalaiset perus-
tutkinto-opiskelijat, 2000 ja 2004 yliopisto-opiskelijat
ja 2008 ja 2012 lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijat.

Valtakunnallisesti edustavassa otoksessa oli kahdessa ensimmäisessä tutkimuksessa 5000 opiskelijaa ja myöhemmissä molemmilta koulutussektoreilta 5000 opiskelijaa. Vastausprosentit ovat olleet 63 %, 63 %,
51 % ja 44 %.

Tutkimuksissa on kartoitettu laajasti opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, terveyskäyttäyty-
mistä ja näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa sekä terveyspalvelujen käyttöä
ja mielipiteitä palvelujen laadusta. Peruskysymykset on
toistettu samalla tavoin eri vuosina.

Lisäksi mukana on ollut vaihtuvia erityisteemoja: oppimisvaikeudet, sähköiset terveyspalvelut, internetin käyttö, rahapelaaminen, matkailu, kiusaamis-, vainoamis- ja väkivalta-kokemukset, opiskelu-uupumus ja -into, liikunnan kulttuuriset
ja sosiaaliset merkitykset, seksuaaliterveys, astma, atooppinen ihottuma, pään ja kasvojen alueen kiputilat (narskuttelu).
Monet tutkituista aiheista liittyvät opiskelijan työkykyyn, opiskelukykyyn.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen aineistosta
on tehty toistasataa julkaisua: väitöskirjoja, tutkimusraporteja, artikkeleita, abstrakteja tai muita kirjoituksia.

Tutkimusten tietoja on hyödynnetty opiskeluterveydenhuollon suunnittelussa ja ohjeistuksissa. Ne ovat ovat myös ohjanneet useita yhteisöllisen terveyden edistämisen hankkeita.

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on LT, dos. Kristina Kunttu. Tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita YTHS:n lisäksi mm. Turun, Tampereen, Helsingin, Jyväskylän yliopistoista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, A-klinikalta, sekä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiöstä.

 

 

 

 


Terveystutkimukset 

2000, 2004, 2008, 2012
(sisältää perustaulukot) 

TAULUKOT
eri taustamuuttujien suhteen

2000   2004    2008     2012

 

 

KYSELYLOMAKKEET

suomeksi  2000  2004   2008
              2012 
 
ruotsiksi   2000  2004   2008
              2012

 

2012 tutkimuksen esittely
TaY:n hyvinvointiryhmän kevätseminaarin video 21.3.2013

Julkaisut korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusten aineistoista

Finnish Student Health Survey in English