YTHS
YTHS - Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Opiskelijan parempaa terveyttä 60 vuotta

Masentuneisuus, masennus, depressio

| Opiskelijan elämäntilanne ja masennus | Masennusoireita | Masennuksen hoito | Vakava masennus |

Masennuksella viitataan usein koettuun alakuloisuuden-tunteeseen, ihminen tuntee itsensä väsyneeksi, asiat eivät kiinnosta eikä jaksa oikein tehdä mitään. Kaikki ihmiset kokevat ajoittaista mielialojen vaihtelua. Välillä kaikki tuntuu sujuvan odotetusti ja maailma hymyilee. Välillä on "siipi maassa" ja mielialat ovat hyvin alhaalla. Masennus on yksi perustunteistamme. Normaaliin mielialojen heilahteluun liittyvä alakulo, masentuneisuus kestää yleensä vain lyhyen aikaa eikä se vaikuta kovin paljoa jokapäiväiseen elämänrytmiin.

Toisaalta masennuksella tarkoitetaan myös pidempään jatkunutta masentunutta mielentilaa, jolloin oireet ovat vaikeammat ja vaikuttavat jo haittaavasti jokapäiväiseen elämään. Tällöin voi olla kyse masennuksesta sairautena, mihinkä yleensä viitataankin termillä depressio.

Ääripäänä on vakava masennus, mille on luonteenomaista mm. pitkään jatkunut masentunut mieliala, selvästi todettavissa oleva työkyvyn (opiskelukyvyn) aleneminen, vetäytyminen ihmissuhteista, itsetunnon laskeminen, syyllisyydentunteet ja usein itsetuhoisia ajatuksia.

Masennus on tietyllä tavalla "pitkittynyt surureaktio" sellaisen itselle tärkeän asian menetykselle, minkä merkitystä ei helpolla itse huomaa. Oma tai läheisen ihmisen vakava sairastuminen tai läheisen ihmisen kuolema ovat tilanteita, joihin ihmiset saattavat reagoida masennuksen tunteilla. Myös seurustelusuhteen päättyminen, etenkin jätetyksi tuleminen saattaa tuoda esiin hylätyksi tulemisen tunteita, mitkä puolestaan saattavat johtaa masentuneisuuteen.

Opiskelijan elämäntilanne ja masennus

Opiskelija joutuu omassa elämäntilanteessaan kohtaamaan useita tilanteita, missä masennusreaktiot ovat hyvin lähellä. Esim. muutto pois kotoa ja / tai muutto pois kotipaikkakunnalta ja asettuminen vieraalle opiskelupaikkakunnalle ovat tapahtumia, mitkä vaativat hyviä ja joustavia psyykkisiä voimavaroja. Tällaiset suuret muutokset ovat omiaan altistamaan masennuksen tunteille. Myös taloudellinen epävarmuus ja riippuvuus voi tuntua vaikealta.

Menetyksen ei tarvitse olla konkreettinen vaan tunne voi liittyä myös koettuun pettymykseen tai jonkin itselle tärkeän asian saavuttamattomuuteen. Elämä ei aina suju odotusten ja toiveiden mukaisesti. Pyrkimyksistään huolimatta ei esim. pääse opiskelemaan haluamaansa ainetta tai ei saa toivomaansa työpaikkaa. Opiskelumenestys ei ehkä vastaa aikaisempaa koulumenestystä, mikä voi ravisuttaa itsetuntoa ja johtaa mielialojen laskemiseen.

Opiskelija joutuukin kohtaamaan suuria paineita suhteessaan opiskeluun ja työhön. Odotukset ja vaatimukset (sekä toisten asettamat että itse itselleen asettamat ) voivat olla hyvin suuret ja tavoitteista jääminen voi tuottaa hyvinkin vaikeaa ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta.

Masennusoireita

Masennusoireita on erilaisia ja etenkin vaikeammalle masennukselle on tyypillistä, että se vaikuttaa hyvin laaja-alaisesti ihmisen elämässä.

Mielihyvä, tyytyväisyys

 • kiinnostuneisuus asioihin heikkenee
 • kyky nauttia asioista, elämästä heikkenee
 • kyky saada tyydytystä heikkenee
 • seksuaalinen halukkuus laskee

Minäkuva, itsetunto

 • itseen liittyvät mielikuvat muuttuvat kielteiseksi
 • itsearvostus heikkenee ja itsetunto laskee
 • toivottomuuden ja arvottomuuden tunteita
 • syyllisyyden tunteita
 • itsetuhoisia ajatuksia

Ihmissuhteet

 • ei jaksa kiinnostua toisista, ei välitä itsestä eikä toisista
 • vetäytyy ihmissuhteista

Työ, opiskelu

 • kiinnostuneisuus laskee
 • motivaatio vähenee
 • psyykkiset energiat vähissä: pitkäjännitteinen keskittyminen ja luova työ vaikeaa

Fyysinen hyvinvointi

 • kroonista väsymystä
 • unettomuutta tai liiallista nukkumista
 • ruokahalu häviää tai tulee ylenmääräistä syömistä

Masennuksen hoito

Masennukseen liittyviä lievempiä oireita voidaan pyrkiä jossain määrin itse hoitamaan, etenkin jos tiedetään, minkälaisiin muutoksiin omassa elämässä oireet voisivat liittyä.

Yritä mahdollisimman rehellisenä itsellesi mietiskellä, minkälaisia tärkeitä asioita elämässäsi on mahtanut tapahtua. Tiedetään nimittäin, että masennus useimmiten liittyy suuriin elämänmuutoksiin. Oletko mahdollisesti kokenut jonkun suuren menetyksen elämässäsi? Vai onko mahdollisesti edessäsi joitain suuria kysymyksiä, mitkä saattaisivat tuntua ylitsepääsemättömiltä (opiskeluun liittyvä suoriutuminen, taloudelliset huolet, työasiat jne).

Älä jää yksin. Keskustele tilanteestasi ystävien, perheenjäsenten, läheisten ihmisten kanssa. Yksin miettiessä asiat näyttävät helposti liian negatiivisilta.

Älä luovu harrastuksistasi vaikka mieli tekisi. Kokemasi motivaation lasku ja jaksamattomuus liittyvät kuitenkin masentuneisuuteesi eikä sille kannata antaa periksi jos on suinkin mahdollista "tsempata" sitä vastaan.

Liiku. Monella ihmisellä on kokemuksia, miten liikkuminen auttaa, moni pieni kolotus ja alakulo ovat jääneet pururadalle tai kuntosalille pienen rehkimisen jälkeen. Fyysinen rasitus piristää. Myös lukuisat uudet tutkimukset osoittavat, että liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia mielialojen kohottajana ja masentuneisuuden vähentäjänä. Liikunnalla on myös sosiaaliset ulottuvuutensa. Oppiminen, osaaminen, pärjääminen ja onnistuminen sekä toisten kanssa mukana oleminen ja yhdessä tekeminen tuovat kaikki hyvää mieltä elämään.

Älä myöskään luovu ystävistäsi. Vaikka tuntuu hankalalta, niin kannattaa kuitenkin hakeutua ystävien pariin. Aina voi tarjoutua tilaisuuksia unohtaa masentunutta mielialaa, kaikki tällaiset hetket helpottavat kuitenkin elämää.

Vähennä stressitekijöitä elämästäsi. Mieti voisitko muuttaa lukujärjestystäsi / työjärjestystäsi paremmin vastaaman tämän hetkisiä voimavarojasi.

Jos tilanteesi on kovin hankala ja yllä olevat neuvot tuntuvat lähinnä Münchhausen-ohjeilta (vaikeammassa masennuksessahan on kyse juuri siitä, että ei jaksa ottaa itseään niskasta kiinni ja nostaa itseään ylös masennuksen suosta), niin älä kuitenkaan pelästy tai vaivu epätoivoon. Masennusta voidaan nimittäin tänä päivänä hyvin hoitaa.

Masennuksen pääasialliset hoitomuodot ovat lääkehoito ja psykoterapia. Jos tilanteesi jatkuu vaikeana pidempään, niin ota yhteyttä ammatti-ihmiseen (terveydenhoitajaan, lääkäriin, psykologiin ), kenen kanssa voit keskustella tilanteestasi ja sen vaatimista toimenpiteistä.

Huomaa myös, että mitä aikaisemmassa vaiheessa ongelmiin voidaan tarttua, sitä nopeammin ja pienemmällä vaivalla niistä voi selvitä.

Vakava masennus

Jos oireesi jatkuvat pitkään ja alkavat haitata jokapäiväistä elämääsi, niin saatat sairastaa vaikeaa masennusta. Tällöin olisi aina syytä ottaa yhteyttä ammatti-ihmiseen, jotta saisi tilanteen selvitettyä ja saisi hoidon alkamaan mahdollisimman nopeasti.

Artikkelin laati: Neuvontapsykologi Lauri Yli-PohjaAvainsanat: Mielenterveys, Psyykkinen, Masennus, Masentuneisuus

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö | Töölönkatu 37 A 00260 Helsinki | Toimipisteiden osoitetiedot | Sivukartta