Taittovirheleikkaus

Taittovirhekirurgiasta on julkaistu suomalainen suositus hoidon yleisesti hyväksytyistä linjoista (Käypä hoito -suositus).