Kriisi; Jos tapahtuu jotain hyvin järkyttävää

Toiminta-ohjeita järkyttävien tapahtumien ja tilanteiden jälkeen

Tyypillisiä traumaattisia tapahtumia tai tilanteita, joita opiskelijat opiskeluaikana kohtaavat ovat:

 • Aviopuolison, ystävän, seurustelu- tai asuinkumppanin, opiskelutoverin tai oman perheenjäsenen itsemurha
 • Oma, ystävän, opiskelutoverin tai perheenjäsenen vakava onnettomuus
 • Aviopuolison, seurustelukumppanin, ystävän, opiskelutoverin tai opettajan äkillinen kuolema
 • Itseen, ystävään tai opiskelutoveriin kohdistunut väkivalta Oma syyllistyminen kuoleman tuottamukseen tai vakavaan onnettomuuteen, esim. liikenneonnettomuus
 • Oma tai läheisen ihmisen äkillinen vakava sairastuminen

Toimintaohjeet järkyttävän tapahtuman tai tilanteen sattuessa

Tapahtumapaikalla tai välittömästi sen jälkeen

 • Läheisillä ihmisillä on vastuu toiminnasta, ei niillä, jotka ovat "uhreja" eli joita tapahtuma on syvästi järkyttänyt
 • Älä jätä "uhria" yksin, huolehdi perustarpeista
 • Anna "uhrin" puhua tapahtumasta, älä täytä tilannetta omalla puheellasi.
 • Lohduttaminen on usein mahdotonta: usein ei ole olemassakaan lohduttavia sanoja, kosketus on usein sanoja lohduttavampaa
 • Levollinen läsnäolo ja kuunteleminen riittävät.

Traumaattisen kokemuksen jälkikäsittely

 • Anna/lähetä tieto tapahtuneesta välittömästi YTHS:n mielenterveyspalvelun ajanvaraukseen.
 • Sitä kautta järjestyy mahdollisuus psykologiseen jälkipuinti-istuntoon ja muuhun tarvittavaan apuun.
 • Tapahtuman tai tilanteen aiheuttaman jälkipuinti-istunnon tulee ajoittua kolmeen ensimmäiseen vuorokauteen tapahtuman jälkeen.
 • Tapahtuman psyykkiset jälkiseuraamukset tulisi käsitellä kaikissa niissä yhteisöissä, joita tapahtuma järkyttää.
 • Kaikkien, joita tapahtuma koskettaa, tulisi osallistua jälkipuinti-istuntoihin

Tietoja psykologisesta jälkipuinti- (debriefing)istunnosta

 • Tavoitteena on traumaattisen kokemuksen käsittelyprosessin nopeuttaminen, tehostaminen ja huolehtiminen siitä, että se käynnistyy.
 • Neljä kulmakiveä, jotka tulisi toteutua istunnossa ja joihin sen teho perustuu 
  • psyykkisten reaktioiden (ajatukset, tunteet) työstäminen
  • todellisuuden kohtaaminen 
  • reaktioiden normalisointi ja tuleviin reaktioihin valmentaminen 
  • sosiaalisen tuen tehostaminen
 • Istunnon vetäjinä toimivat erikoiskoulutetut asiantuntijat
 • Istunto etenee vaiheittain
  • aloitus
  • faktavaihe
  • ajatusvaihe
  • tunnevaihe
  • normalisointivaihe eli opetusvaihe
  • lopetus
 • Istunnon osanottajia sitoo vaitiolovelvollisuus muiden osallistujien puheista ja reaktioista

Tarkempia tietoja ja ohjeita

Elämä koettelee
Ohjeita järkyttävän tapahtuman tai tilanteen kokeneille ja heidän läheisilleen

Kun kuolema yllättää
Ohjeita äkillisesti menehtyneen omaisille ja läheisille

 

Artikkelin laati:
Neuvontapsykologi, dosentti Salli Saari


Avainsanat: Mielenterveys, Psyykkinen trauma<br>