Rutiner vid blodkontakt- eller stickskada under studerandes arbetspraktik

Rutiner för situationer då en studerande fått en stickskada av nål eller annat instrument som kontaminerats med blod, blodigt sekret eller kroppsvätska. Dessa instruktioner gäller också blodstänk i ögonen, munnen eller på skadad hud.

Kontakta handledaren i början av praktikperioden för att få veta vilka instruktioner som gäller på din praktikplats.

1. FÖRSTA HJÄLPEN

Skölj stickstället, såret eller stänkområdet med mycket vatten och därefter med A12 t-lösning. Ögon och mun sköljs endast med vatten. Kläm inte sårområdet.

2. UTRED PATIENTENS SMITTORISK, SE TILL ATT LABORATORIEPROVER TAS

Berätta vad som hänt för den patient som vårdades när skadan skedde. Fråga om patienten har någon sjukdom som smittas via blod. Kontakta handledaren för instruktioner. I enlighet med avdelningens/poliklinikens instruktioner ber man om tillåtelse att ta blodprov av den patient som vårdades när skadan skedde. Blodproven tas på sjukhuset eller hälsocentralen i fråga.

På dig som råkat ut för skadan tas O-prov (blodsmittoriskpaket) på praktikplatsen. Handledaren ger dig en remiss till laboratorieprov.

Om olyckan sker under kvällsjouren kan provet tas följande morgon.

3. FORTSATTA ÅTGÄRDER

Se till att du får laboratorieprovresultaten och ta reda på eventuella fortsatta åtgärder av din handledare.

Riskkartläggning av blodsmittokälla