Tillgång till mentalvård

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 30.9.2016

Tjänsterna inom sektorn för mental hälsa är specialtjänster som ska tillhandahållas inom primärvården. Vårdgarantin för och tillgången till vård inom sektorerna för allmän hälsa och mental hälsa behandlas gemensamt ur tillsynsmyndighetens synvinkel sett. Rapporteringen sker också gemensamt.

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

 

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.5.2016

Tjänsterna inom sektorn för mental hälsa är specialtjänster som ska tillhandahållas inom primärvården. Vårdgarantin för och tillgången till vård inom sektorerna för allmän hälsa och mental hälsa behandlas gemensamt ur tillsynsmyndighetens synvinkel sett. Rapporteringen sker också gemensamt.

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

 

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.1.2016

Tjänsterna inom sektorn för mental hälsa är specialtjänster som ska tillhandahållas inom primärvården. Vårdgarantin för och tillgången till vård inom sektorerna för allmän hälsa och mental hälsa behandlas gemensamt ur tillsynsmyndighetens synvinkel sett. Rapporteringen sker också gemensamt.

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008