Tandvårdsrädsla

Rädslan ger med sig i takt med erfarenheterna

Särskilt kvinnor är rädda för tandläkarbesök. Kvinnor är vanligen mer rädda än män för olika tandvårdsingrepp. Den rädsla som kvinnorna känner minskar emellertid också i takt med deras erfarenheter.

Vården av dem som lider av tandvårdsrädsla kan underlättas

Tandläkaren kan genom sitt eget agerande underlätta vården av de patienter som lider av tandvårdsrädsla. Patienten kan även själv främja sin upplevelse av situationen. Det är viktigt att försöka vänja sig vid att regelbundet gå till tandläkare trots att man är rädd.

Medel för att underlätta vården av dem som
lider av tandvårdsrädsla (på finska)

 

Enligt undersökningar som SHVS har gjort är studerande i fråga om tandvården mest rädda för utdragning av visdomständer och för rotbehandling.