Tandkontroller

Du har rätt att genomgå de undersökningar som hör till den systematiska vården i enlighet med dina individuella vårdintervaller eller på basis av den elektroniska hälsoenkäten. Innan du för första gången söker dig till undersökningar som görs av SHVS, ska du ta reda på när hälsocentralen i din hemkommun/föregående vårdenhet rekommenderar följande tandläkarundersökning. Om du inte har symptom och om du inte har fått en kallelse till vård på basis av hälsoenkäten, ska du följa det undersökningsintervall som har rekommenderats.

Du som är ny studerande - besvara SätKy!

Till första årets studerande sänds en elektronisk hälsoenkät. I enkäten finns frågor i relation till den allmänna och orala hälsan samt faktorer som påverkar dem. Frågorna kan besvaras elektroniskt.

Frågorna bedöms av en hälsovårdare. Han/hon sänder sedan ett svarsmeddelande till dig i vilket ingår en bedömning av ditt allmänna och orala hälsotillstånd. Hälsovårdare ber dig sedan utifrån dina behov boka en tid till hälsovårdare och/eller för tandundersökning/behandling.

 

Tjänster inom den orala hälsan

Testa munnens och tändernas hälsa på webben:

Klarar tänderna småätande?

 

Den första undersökningsgången (omfattande tandkontrol som görs en gång under studietiden) inom tjänsterna för den orala hälsan är gratis för dem som påbörjat studierna den 1 september 2005 eller senare oberoende av i vilket skede av grundexamensstudierna du befinner och oberoende av hur länge de räckt. Alla övriga fortsatta och akuta vårdbesök är avgiftsbelagda.

 

Bastandvård och övrig nödvändig vård