Övrig nödvändig vård

Krävande vårdtjänster och specialtandläkartjänster

Tandläkarna kan sända dig vidare till krävande vård eller till en specialtandläkare. Du kan tillhandahållas krävande vårdtjänster och specialtandläkartjänster, t.ex. munkirurgiska och protetiska behandlingar, på olika orter inom ramen för de resurser som finns. Krävande vård kan ges antingen av tandläkare som har genomgått grundutbildningen och som är förtrogna med specialområdet eller av specialtandläkare. För att få specialvård måste du alltid ha en remiss. Kriterierna för en remiss till vård följer de av social- och hälsovårdsministeriet utarbetade enhetliga grunderna för icke-brådskande vård.  

Tjänster inom den orala hälsan

Den första undersökningsgången (omfattande tandkontrol som görs en gång under studietiden) inom tjänsterna för den orala hälsan är gratis för dem som påbörjat studierna den 1 september 2005 eller senare oberoende av i vilket skede av grundexamensstudierna du befinner och oberoende av hur länge de räckt. Alla övriga fortsatta och akuta vårdbesök är avgiftsbelagda.

 

Bastandvård och övrig nödvändig vård

 

Du står själv för de kostnader som den protetiska behandlingen och tandregleringen ger upphov till vid tandlaboratoriet. Laboratorie- och röntgenundersökningar i anslutning till vården är avgiftsfria.

 

Enligt undersökningar som SHVS har gjort är studerande i fråga om tandvården mest rädda för utdragning av visdomständer och för rotbehandling.