Bastandvård (och övrig nödvändig vård)

Till bastandvården hör undersökningar i anslutning till den systematiska vården, förebyggande och vård av karies, behandling av tandfästen och kirurgisk och ocklusionsfysiologisk behandling på allmäntandläkarnivå samt de vanligaste röntgenundersökningarna.

I samband med vårdbesöken ger personalen individuell rådgivning om munnens och tändernas hälsa och/eller utför förebyggande ingrepp.

Tjänster inom den orala hälsan

Du som är ny studerande - besvara SätKy!

Till första årets studerande sänds en elektronisk hälsoenkät. I enkäten finns frågor i relation till den allmänna och orala hälsan samt faktorer som påverkar dem. Frågorna kan besvaras elektroniskt.

Frågorna bedöms av en hälsovårdare. Hon/Han sänder sedan ett svarsmeddelande till dig i vilket ingår en bedömning av ditt allmänna och orala hälsotillstånd. Hälsovårdare ber dig sedan utifrån dina behov boka en tid till hälsovårdare och/eller för tandundersökning/behandling.

 

Varför bör du söka vård?

En regelbunden och systematisk tandvård medverkar till att främja munnens och tändernas hälsa och säkerställer en problemfri studietid. Det viktigaste med tanke på munnens och tändernas välbefinnande är emellertid bra egenvård. Vår yrkesutbildade personal ger råd om och stödjer egenvården.

Den första undersökningsgången (omfattande tandkontrol som görs en gång under studietiden) inom tjänsterna för den orala hälsan är gratis för dem som påbörjat studierna den 1 september 2005 eller senare oberoende av i vilket skede av grundexamensstudierna du befinner och oberoende av hur länge de räckt. Alla övriga fortsatta och akuta vårdbesök är avgiftsbelagda.

Bastandvård och övrig nödvändig vård

 

När du har bokat en tid, ska du komma i tid till mottagningen. Meddela alltid i god tid om du har bokat tid och får förhinder.

Avbokning av beställd tid