Krishjälp

Chockerande händelser som ett kollektiv har utsatts för

När en studerandegrupp eller ett studiesamfund utsätts för en plötslig, chockerande händelse (t.ex. olycksfall eller plötsligt dödsfall) ska man ta kontakt med SHVS:s lokala verksamhetsställe och berätta vad som har hänt. Personalen på verksamhetstället ger närmare anvisningar och information om hur service i sådana situationer ordnas på din ort.

Chockerande händelser som enskilda studerande har utsatts för 

När en enskild studerande utsätts för en plötslig, chockerande händelse (t.ex. råkar ut för ett olycksfall eller mister en närstående på grund av ett plötsligt dödsfall) kan studeranden kontakta SHVS:s lokala verksamhetsställe och berätta om händelsen. Personalen hänvisar sedan den studerande så snabbt som möjligt till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med vilken den studerande kan samtala. På basis av samtalet görs en bedömning av den eventuella behovet av stöd och hur akut behovet är.

Krishjälp