Icke-brådskande vård


Kontakta SHVS:s service för bedömning av vårdbehovet. Vård ges under mottagningar hos hälsovårdare, allmänläkare, psykiatrisk sjukskötare, psykolog eller psykiater. Information om tillgänglig gruppbehandling finns på ditt SHVS-verksamhetsställes sida.

Rådgivnings- eller undersökningsperiod

Psykiatrisk undersökning och behovsenlig vård

Psykoterapeutisk vårdperiod

Icke-brådskande vård

Läs mera om vårdgarantin för allmän hälsa och mental hälsa.