Brådskande vård

Hur får du den vård som du behöver? 

Innan vården inleds görs en bedömning av vårdbehovet. Under telefonsamtalets gång ger personalen servicerådgivning och bedömer i samråd med dig ditt vårdbehov och hur akut det är. Därefter hänvisas du till ett ställe där du kan få vård i enlighet med dina behov. Du kan få jourmässig hjälp dygnet runt vid hälsovårdcentralens jourmottagning i ditt bostadområde eller på annat jourhavande verksamhetsställe för kommunal hälso- och sjukvård.

Brådskande vård

Vi försöker sköta akuta fall samma eller senast följande dag beroende på sjukdomens art, eller också ger vi rådet att direkt uppsöka hälsocentraljouren. Vi har ingen egentlig jourverksamhet. Våra verksamhetsställen betjänar bara vardagar på dagtid. SHVS har ingen service på kvällar, nätter eller veckoslut. Du kan få jourmässig hjälp dygnet runt vid hälsovårdcentralens jourmottagning i ditt bostadområde eller på annat jourhavande verksamhetsställe för kommunal hälso- och sjukvård.