Avgiftsfria intyg och utlåtanden

SHVS behandlar främst hälsoproblem i samband med studier. Ärenden gällande arbete eller hobbys mm. hör främst till arbetshälsovård, hälsovård eller den privata sektorn.

 • Korta sjukintyg
 • A-läkarutlåtande för sjukledighet
 • B-läkarutlåtande om sjukdom (för dagtraktamente enligt sjukförsäkringslagen)
 • Utlåtande av yrkesutbildad person inom hälsovården om studentens hälsotillstånd och funktionsförmåga för examensspecifika krav
 • Intyg för obligatorisk praktik som universitetet eller högskolan kräver
 • Intyg för ansökan om studiestöd
 • Intyg för förlängning av studier
 • Intyg över utförd vaccination
 • Abortintyg
 • Intyg för sterilisering
 • Intyg för livsmedelsarbete för studieändamål
 • Läkarintyg om tjänstduglighetsklass för värnplikten
 • HIV- intyg för studieändamål
 • Andra intyg i samband med studier eller studentutbyte

Följande intyg skrivs inte

 • Körkortsintyg
 • Intyg för sökande av tjänst eller anställning
 • Intyg för sport eller fritidsintressen
 • Intyg över nedsatt skattebetalningsförmåga
 • HIV- eller andra liknande intyg för andra ändamål