Hälsovårdarens mottagning

Med hälsovårdaren kan du diskutera frågor som rör hälsa och studieförmåga. I regel krävs tidsbeställning till mottagningen.

Hälsovårdarna tar hand om mindre olycksfall och lindrigare sjukdomsfall och skriver ut intyg över kortvarig frånvaro till läroanstalten eller arbetsgivaren. De ger också preventivrådgivning. Beroende på situationen kan hälsovårdarna också skriva remiss till laboratoriet före ett läkarbesök.

Icke-brådskande vård


Vaccinationer

På hälsovårdarens mottagning får du avgiftsfria grundvaccinationer och påfyllnadsdoser:

  • stelkramp-difteri
  • polio
  • MPR= mässling, påssjuka, röda hund

samt hepatitvaccinationer på egen bekostnad och råd och anvisningar i samband med vaccinationer.

De årliga influensavaccinationerna sköts också på hälsovårdarens mottagning. Det kan finnas skillnader i praxis på de olika verksamhetsställena. Vänligen kontrollera ditt eget verksamhetsställes sida.

 

Du som är ny studerande

kom ihåg att besvara den elektroniska hälsoenkäten som ett led i hälsoundersökningen!

 

Ska du resa utomlands?

Våra hälsovårdare ger råd om resevaccinationer via vår telefontjänst. Läs mer

 

Läs om bröstens egengransking:
www.bröst.fi/sv/