Läkemedelsrecept och förnyelse av dem

Elektroniska recept (eRecept)

Elektroniska recept (eRecept) som skrivits ut av SHVS:s läkare sparas i Receptcentret som upprätthålls av Fpa. Du kan hämta ut ditt läkemedel på vilket apotek som helst. eRecept som skrivits ut eller förnyats efter 1.1.2017 är i kraft i två år.

Dina uppgifter i Receptcentret får läsas endast av

  • läkare som har skrivit ut recept till dig (endast de recept som läkaren själv skrivit ut)
  • läkare eller hälsovårdare som behandlar dig när du ger ditt muntliga tillstånd till detta
  • läkare som behandlar dig i nödsituationer även utan ditt tillstånd
  • farmaceuter och provisorer när du hämtar ut läkemedel på ett apotek.

 

Principer för förnyelse av recept

När en läkare vid SHVS har skrivit ut ett läkemedel till dig för långvarig eller upprepad användning kan du i vissa fall be om förnyelse av receptet utan direkt läkarkontakt. Före förnyelse krävs dock alltid uppgifter om användningen av läkemedlet, såsom eventuella biverkningar, symtom, mätresultat i samband med uppföljningen av läkemedelsanvändningen (t.ex. blodtryck eller PEF-mätresultat) och övriga läkemedelsbehandlingar. Därför kan en SHVS-hälsovårdare kontakta dig för att be om dessa uppgifter när du bett om en förnyelse via Fpa:s Mina Kanta-sidor. SHVS tar emot dessa personliga uppgifter företrädesvis via Self-tjänstens säkra kommunikation och i undantagsfall per telefon. E-post är inte tillräckligt datasäkert för att skicka eller motta personliga hälsouppgifter.

Om behovet av läkemedelsbehandling fortsätter, be om förnyelse av receptet i god tid innan dina läkemedel tar slut. Fpa:s Mina Kanta -sidor sparar begäran om förnyelse i en vecka, och under denna tid avgör SHVS:s experter om receptet kan förnyas på basis av de givna uppgifterna. Om det inte går att förnya receptet utan direktkontakt med en läkare, måste du se till att ha tid att ordna den nödvändiga direkta läkarkontakten innan dina läkemedel tar slut. Om du vet att din läkemedelsbehandling kommer att fortsätta och att du måste be om förnyelse av receptet, reservera tid för det i din kalender ett par veckor innan läkemedlen tar slut.

När du ber om förnyelse av ett recept tolkas det som tillstånd att läsa dina uppgifter i receptcentret, eftersom utskrivning av ett läkemedel alltid kräver uppgifter om alla andra läkemedel du använder för att risken för samverkningar ska kunna bedömas.

Förnyelse av recept på preventivmedel kräver uppgifter om uppföljningen av användningen. De nödvändiga uppgifterna gås igenom med en hälsovårdare vartannat år. Innan ett preventivmedelsrecept förnyas måste du mäta ditt blodtryck t.ex. vid SHVS:s egenmätningspunkt. Preventivmedelsrecept förnyas inte utan uppgifter om nyligen uppmätta blodtrycksvärden. Recept på astmaläkemedel förnyas i samband med ett läkarbesök eller efter ett astmaskötarbesök.

En del recept kan förnyas endast på läkarmottagningen. Läkemedel som främst påverkar det centrala nervsystemet, såsom sömnmedel, lugnande medel och vissa värkmediciner, kräver en direkt vårdkontakt med läkaren som ansvarar för läkemedelsbehandlingen.

Om du har frågor om förnyelse av recept kan du kontakta patientbyrån vid din verksamhetsenhet eller ringa telefonrådgivningen (se kontaktuppgifter på ditt verksamhetsställets webbsidor under Tidsbeställning och telefonrådgivning / Icke-brådskande vård).