Mottagning- och rådgivningtjänster i SHVS:s verksamhetsställen

 1. Gör först en egen bedömning av läget

Läs villkoren för tillgång till vård samt prislistan via länkarna nedan.

2. Boka mottagningstid

Läs mer om bedömning av vårdbehovet

SHVS har en återuppringningstjänst i bruk.
OBS! Avsluta inte samtalet förrän automaten säger att begäran om uppringning registrerats.

Om du vill kan du be om service på ditt modersmål.

3. När du har bokat tid

Kom i tid till mottagningen. Kom ihåg att avboka om du får förhinder.