Identifiera och bedöm dina symtom elektroniskt. Våra experter hjälper dig.

Med hjälp av den elektroniska symtombedömningen kan du identifiera och bedöma dina symtom när det passar dig bäst. Du får expertrådgivning, anvisningar för egenvård eller hänvisas till mottagningen.

SHVS testar en elektronisk symtombedömningstjänst 22.10.2018–28.2.2019. Under pilotprojektet är tjänsten i bruk vid SHVS:s verksamhetsenheter i begränsad utsträckning enligt följande: OBS! Tjänsten är inte i bruk om du vill använda allmänn hälsans symtom bedömning i Helsingfors, Kuopio, Uleaborg, Tammerfors eller Åbo. I dessa fall kan du ta kontakt per telefon eller via chat tjänsten. Det finns inga användningsbegränsningar i samband med oral hälsa.

Enkel och smidig service!

De uppgifter som du gett symtombedömningstjänsten överförs automatiskt till rätt person och ditt ärende vidarebefordras ännu snabbare och smidigare. Vi försöker svara dig inom en (1) vardag, med senast inom tre (3) vardagar.

Den elektroniska symtombedömningen finns i Self, dit våra e-tjänster för studerande huvudsakligen har koncentrerats. Du kan använda tjänsterna enkelt och smidigt när det passar dig bäst.

Så här använder du den elektroniska symtombedömningen

Logga in i Self. I Self hittar du en länk till den elektroniska symtombedömningen.

 

1. Ärende
Börja med att välja vad ärendet gäller: allmän hälsa eller oral hälsa.

  2. Ifyllande av uppgifter

Följ anvisningarna och fyll i ytterligare uppgifter om ditt ärende enligt det användarvänliga systemets anvisningar.

3. Vårdhänvisning och kontakt

Utgående från dina symtom kan resultatet vara t.ex. anvisningar för egenvård eller en hänvisning till mottagningen. Om ditt ärende kräver att vi kontaktar dig, gör vi det direkt antingen per telefon eller via ett Self-meddelande.