Villkor för tillgång till vård

- bra för dig att veta 

 Tillgången till tjänster

Studenternas hälsovårdsstiftelses tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa kan anlitas av universitets- och högskolestuderande som har betalat sin medlemsavgift till en studentkår som hör till SHVS:s verksamhetsområde.

Som studerande för grundexamen kan du anlita tjänsterna vid alla SHVS:s 14 egna verksamhetsställen. Du kan också få vård vid någon av våra filialer, om den är belägen på din studieort. Under Kontaktuppgifter hittar du en lista över våra egentliga verksamhetsställen och filialer.

Till SHVS:s tjänster hör inte sjukhusvård, mödra- och barnrådgivningstjänster eller natt- och veckoslutsjour.

Bedömning av vårdbehovet

Tidsbeställningen till SHVS:s tjänster sker via en process för bedömning av vårdbehovet. Bedömning av vårdbehovet innebär att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer patientens behov av vård och hur brådskande vårdbehovet är. Vid bedömningen utreds orsaken till att personen tagit kontakt, sjukdomssymtomen och deras svårighetsgrad samt hur akut fallet är på basis av den förinformation som personen lämnat eller en remiss.

Processen för bedömning av vårdbehovet  

 

Vårdgaranti

SHVS följer vårdgarantilagstiftningen som är förpliktigande för den offentliga sektorn. Väntetiden enligt vårdgarantin är sex månader. Läs mer om vårdgarantin.  

Kom i tid till mottagningen när du har bokat tid. Meddela alltid i god tid om du har bokat tid och får förhinder.  

Avbokning av beställd tid

 
Ta med ditt studiekort eller någon annan utredning över att du har betalat medlemsavgiften till studentkåren när du kommer till mottagningen.
 
De flesta av SHVS:s tjänster är avgiftsfria. Läs mer om avgifterna.