Styrelsen

SHVS:s styrelse har beslutanderätten och ansvaret för stiftelsens verksamhet. Styrelsens uppgift är att leda och utveckla stiftelsens verksamhet samt se till att stiftelsens verksamhet och ekonomi är ändamålsenligt organiserad.

Styrelsen består av minst sex och högst 12 medlemmar. Delegationen utser till stiftelsens styrelse en medlem som förslagits av Folkpensionanstalten, en som föreslagits av Finlands Kommunförbund och en som föreslagits av SHVS:s personal samt tre medlemmar som föreslagits av Finlands studentkårers förbund. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad.

Stiftelsens styrelse utser verkställande direktören och de ledande tjänstemännen. Verksamhetställande direktören ansvarar för ledningen av stiftelsen i enlighet med de befogenheter styrelsen gett honom. Verkställande direktören föredrar även ärenden vid styrelsens sammanträden.

Styrelsen fr.o.m 2016

Ordförande, sakkunnig Kristiina Kokko
Vice ordförande, Chief People Officer Liisa Lähteenaho
 
Medlemmar:
 
General sekreterare Kirsi Marttinen, FSF
Verkställande direktör Esa Suominen
Politisk sekreterare Sini Terävä, FSF
Ledande jurist Sami Uotinen, Finlands Kommunförbund
Specialmedarbetare Tuomas Vanhanen, FSF
Ombudsman Tuomas Viskari, FSF
Allmänläkare Ulla Salonen, SHVS