Stiftelsens ledningsgrupp

Vid den operativa ledningen assisteras verkställande direktören av SHVS:s ledningsgrupp.

Ordinarie medlemmar i ledningsgruppen utöver verkställande direktören är chefsöverläkaren, ledande överläkaren för mentalvården, chefstandläkaren, ekonomidirektören och personalchefen.

Sakkunnigmedlemmar i ledningsgruppen är överläkaren för kollektiv hälsa, dataadministrationschefen, chefen för hälsovårdtjänsten, arbetarskyddschefen och kommunikationschefen. Verkställande direktören beslutar om sakkunniga och om detaljerna i mötesarbetet.

Stiftelsen har också en vid ledningsgrupp som består av medlemmarna i SHVS:s ledningsgrupp, de sakkunniga i ledningsgruppen och hälsovårdstationernas chefer. Medlemmarna i hälsovårdsstationens ledningsgrupp utses av hälsovårdstationens chef.

Läs mer om ledningsgrupperna på sidan Kontaktuppgifter.


Stiftelsens ledningsgrupp:

Sakkunniga i stiftelsens ledningsgrupp:

   
Verkställande direktör Katariina Poskiparta Överläkaren för sammhällshälsa Kristina Kunttu
Chefsöverläkare Maisa Kuusela Dataadministrationschef Sauli Kleemola
Chefstandläkare Anne Komulainen Chefen för hälsovårdtjänsten Hanna Kari
Ledande överläkare för mentalvården Pauli Tossavainen Kommunikationschef Marjut Gerkman
Ekonomidirektör Olli-Pekka Luukko  
Personalchef, arbetarskyddschef Mia Lehmusvaara