Vad kan vi göra vid SHVS studerandehälsovård och vad kan vi inte göra?

  • Vi kan inte rätta till alla tidigare försummelser och fel
  • Vi kan inte ändra alla studerandes beteende så som vi skulle önska
  • Vi kan inte hjälpa studerande som inte vill lyssna

Men

  • Vi kan lyssna noga på varje enskild studerande, för alla är olika
  • Vi kan uppmuntra studerande att göra förändringar
  • Vi kan erbjuda varje enskild student lämpliga sätt att främja hälsan
  • Vi kan erbjuda kamratstöd genom gruppverksamhet

hml vastaanotto