Tjänster inom studerandehälsovården

Granskning av studiemiljöns hälsoförhållanden med tre års mellanrum i samarbete med universitetet eller högskolan, studerande, en hälsoinspektör, företagshälsovården och arbetarskyddspersonal.

Främjande av studerandes hälsa och välfärd:

Hälso- och sjukvårdstjänsterna omfattar bedömning av vårdbehovet, läkar-, sjukskötar- och hälsovårdarmottagning, mentalvårdstjänster, tjänster inom oral hälsa, rusmedelsarbete, tjänster inom sexuell hälsa, specialläkartjänster vid behov, fysioterapi, laboratorie- och bilddiagnostiktjänster samt gruppverksamhet.

Identifiering av studerandes behov av särskilt stöd

  • Syftet är att hjälpa studerande att följa hälsosamma levnadsvanor och uppmuntra dem att ta hand om sig själv.
  • Identifiering av behov av stöd eller undersökning i ett tidigt skede och anvisning till ytterligare undersökningar eller behandling.