Språkstrategi

Språkstrategin har godkänts av stiftelsens styrelse 2.9.2013 och trädde i kraft 1.1.2014.

Läs mera om språkstrategin.

Servicelöften

  • På tvåspråkiga orter betjänas studerande på god finska och svenska. Vid besök hos Studenternas hälsovårdsstiftelse i tvåspråkiga kommuner får studerande som avlägger grundexamen läkarutlåtanden, intyg, recept, behandlingsanvisningar och sjukjournaler som gäller vårdbesöket på sitt hemspråk, om inte något annat har avtalats i samband med ärendet.
  • Studerande som har ett annat språk än finska eller svenska som modersmål betjänas på åtminstone nöjaktig engelska.
  • Språkval i servicekanaler hjälpa personalen att betjänar studenter med sitt kontaktspråk.
  • Materialet på webbsidorna och aktuell information om tjänsterna samt kundinfo publiceras på tre språk.
  • Personalen uppmuntras att använda engelska och svenska i servicesituationer bl.a. genom språkutbildning.
  • De viktigaste patientguiderna, hälsofrämjande materialen och hälsoguiderna finns tillgängliga på tre språk.