Kommunikationsenhetens publikationer

Årsöversikter

Årsöversikten är ett tvärsnitt av de viktigaste händelserna under det gångna verksamhetsåret. Den tar upp senaste nytt och årets höjpunkter inom de kliniska sektorerna och förvaltningsområdena, antalet besökare, ekonomiska händelser och vägval för framtiden. I översikten kan du också läsa om de senaste resultaten från stiftelsens kundundersökningar eller om vår omfattande forskningsverksamhet. 

Från SHVS finns även att få i tryckt format

Forskningspublikationer, guider och broschyrer 

 

Också tillgänglig

SHVS:s allmän brochyr

 

Piikki

Läs mer (på finska)