Grundläggande uppgift, målbild och värderingar

SHVS utvecklar med expertis hälsofrämjande studerandehälsovård för högskolestuderande.

Grundläggande uppgift

SHVS:s grunläggande uppgift är

"Bättre studenthälsa"


Målbild

SHVS är ett högklassigt expertsamfund som producerar hälsofrämjande, kostnadseffektiv och fungerande hälsonytta för högskolestuderande.

Vårt mål är att vara

"För studenternas bästa - i framkanten av utvecklingen"


Värderingar

Värderingarna som styr vår verksamhet är

  • Viktigast för SHVS är nöjda studerande som kan fullfölja sina studier
  • Enhetlig och ansvarsfull verksamhet garanterar högklassiga tjänster
  • Yrkeskunnig och samarbetskunnig personal som respekterar varandra och de studerande och som är nöjd med sitt arbete
  • Ständig utveckling av nya verksamhetssätt samt ekonomisk verksamhet som stöder hållbar utveckling tryggar utvecklingen och kontinuiteten av vår verksamhet