Registerbeskrivning

På informeringsblanketten finns uppgifter om registerbeskrivningen (HetiL 10 §) och information till de registrerade om behandling av personuppgifterna (HetiL 24 §).

Registerbeskrivning (på finska)

Hälsovårdsenhetens direktör ansvarar för hälsovårdsenheternas datasekretess inom SHVS och för lämnande av uppgifter.

Verksamhetsställenas förvaltning