Kundundersökningen

En kundnöjdhetsenkät genomförs var tredje år. Enkäten skickas till alla studerande som har rätt att utnyttja SHVS:s tjänster oberoende av om de har använt tjänsterna eller inte.

Kundundersökningen 2015

Kundundersökningen 2012