Nyheter
Open menu

Nyheter 

16 mar 2016

Öppettider för SHVS verksamhetställen vid påsken

Alla våra verksamhetsställen håller stängt under tiden 25.-28.3.2016. Verksamhetsställen stängs på skärtorsdagen (24.3.) kl 13. Det finns också skillnader i öppettiderna på de olika verksamhetsställena. Kontrollera i förteckningen nedan öppettiderna...

22 feb 2016

Störningar i Funets nätverk (22.-23.2.2016) har korrigerats

Funets nätverk ströningar under tiden 22.-23.2.2016 har korrigerats. Problem påverkade också SHVS's nätverk och användningen av patientdatasystem. Vi beklagar besvären som de tekniska problemen orsakat våra kunder. Mer information www.funet.fi...

4 jan 2016

Underhållsavbrott i elektroniska hälsoenkäten (Sätky) och distanstestservicen för könssjukdomar 7.1.2016

SHVS:s identifikationstjänst var underhålls torsdagen den 7 januari 2016 kl. 9–16. Under avbrottet var följande tjänster ur bruk: Elektronisk hälsoenkät (Sätky) Distanstest för könssjukdomar ...

4 jan 2016

SHVS är stängt under trettondagen 6.1.2016

Vi betjänar igen på torsdag 7.1.2016.

11 dec 2015

Störningar i textmeddelanden har korrigerats

Störningar i SHVS:s textmeddelanden (11.12.2015) har korrigerats. En del av studeranden har fått ett meddelande flera gånger om en tidsbeställning, som t. ex. har avbokats. SHVS beklagar besvär som förorsakade klienterna.

7 dec 2015

Öppettider för SHVS:s verksamhetsställen vid jul

Alla våra verksamhetsställen håller stängda under tiden 24.12.2015-3.1.2016. Det finns skillnader i öppettiderna på de olika verksamhetsställena vid julen. Kontrollera i förteckningen nedan öppettiderna för ditt eget verksamhetsställe. OBS!

1 dec 2015

Störningen på Medborgarkontot (30.11.-2.12.2015) och dess effekter på e-kommunikationen

Det fanns tekniska problem med de elektroniska formulären som produceras av Valtori under tiden 30.11.-2.12.2015. Tyvärr kom en del av formulären som skickades under denna tid inte fram. Om du inte har fått ett svar på en fråga eller respons du...

3 nov 2015

Ny webbsida om besvär i tuggsystemet

Totalt 4,5 % av alla universitetsstuderande har besvär i tuggsystemet varje dag eller varje vecka (Högskolestuderandenas hälsoundersökning 2012). En ny webbsida om besvär i tuggsystemet har önskats i respons...

28 okt 2015

Teknisk problem i återuppringningstjänsten (28.10.) har korrigerats

Teknisk problem i återuppringningstjänsten (28.10.2015) har korrigerats. Vi beklagar besvären som de tekniska problemen orsakat våra kunder.

28 sep 2015

Störningar i telefontrafiken på måndag 28.9.

Det fanns störningar i telefontrafiken på måndag 28.9., och återuppringningstjänsten är överbelastad. Resten av måndagens återuppringning ska behandlas på tisdag 29.9. Vi beklagar besvären som de tekniska problemen orsakat våra kunder.