Nyheter
Open menu

Nyheter 

1 dec 2015

Störningen på Medborgarkontot (30.11.-2.12.2015) och dess effekter på e-kommunikationen

Det fanns tekniska problem med de elektroniska formulären som produceras av Valtori under tiden 30.11.-2.12.2015. Tyvärr kom en del av formulären som skickades under denna tid inte fram. Om du inte har fått ett svar på en fråga eller respons du...

3 nov 2015

Ny webbsida om besvär i tuggsystemet

Totalt 4,5 % av alla universitetsstuderande har besvär i tuggsystemet varje dag eller varje vecka (Högskolestuderandenas hälsoundersökning 2012). En ny webbsida om besvär i tuggsystemet har önskats i respons...

28 okt 2015

Teknisk problem i återuppringningstjänsten (28.10.) har korrigerats

Teknisk problem i återuppringningstjänsten (28.10.2015) har korrigerats. Vi beklagar besvären som de tekniska problemen orsakat våra kunder.

28 sep 2015

Störningar i telefontrafiken på måndag 28.9.

Det fanns störningar i telefontrafiken på måndag 28.9., och återuppringningstjänsten är överbelastad. Resten av måndagens återuppringning ska behandlas på tisdag 29.9. Vi beklagar besvären som de tekniska problemen orsakat våra kunder.

4 sep 2015

SHVS:s patientdatasystemet har korrigerats

Patientdatasystemet var trögt på fredag den 4. September, men felet har korrigerats. Vi beklagar situationen.

18 aug 2015

Störningar i Elisas telefontrafiken har korrigerades 18.8.2015

Elisas telefontrafik fungerar normalt igen. Mer information: elisa.fi

25 jun 2015

SHVS tog i bruk e-faktura för klienter 25.6.2015

SHVS tog i bruk e-faktura för klienter 25.6.2015. Tidigare kunde studerande få PDF-fakturor till sina Medborgarkonton, men nu ersatte e-faktura detta alternativ. För att få e-fakturor måste du ingå ett avtal om e-faktura med SHVS i din nätbank. Du kan...

25 jun 2015

Elektronisk påminnelsetjänst för mottagningstider kommer att återinföras i början av oktober

Elektronisk påminnelsetjänst för mottagningstider är ur bruk tillvidare men kommer att återinföras i början av oktober. Kom ihåg att komma i tid till din mottagningstid. Avboka din mottagningstid om du får förhinder. Du kan göra detta elektroniskt på...

11 jun 2015

Verksamhetsställen håller stängda på 19 juni 2015

Alla våra verksamhetsställen håller stängda på fredag den 19 juni på grund av midsommar. Kontrollera avvikande tidtabell för ditt eget verksamhetsställe. Reserådgivning-tjänsten är också stängd på 19.6.

8 jun 2015

SHVS tog i bruk ett nytt patientdatasystem måndagen den 8 juni 2015

På måndagen den 8 juni tog förnyelsen av SHVS:s patientdatasystem ett stort kliv framåt, då vi tog i bruk patientjournaldelen på våra mottagningar. I och med förnyelsen lägger vi grunden för framtida utveckling av studerandehälsovården; tack vare det...