Nyheter
Open menu

Nyheter 

11 dec 2015

Störningar i textmeddelanden har korrigerats

Störningar i SHVS:s textmeddelanden (11.12.2015) har korrigerats. En del av studeranden har fått ett meddelande flera gånger om en tidsbeställning, som t. ex. har avbokats. SHVS beklagar besvär som förorsakade klienterna.

7 dec 2015

Öppettider för SHVS:s verksamhetsställen vid jul

Alla våra verksamhetsställen håller stängda under tiden 24.12.2015-3.1.2016. Det finns skillnader i öppettiderna på de olika verksamhetsställena vid julen. Kontrollera i förteckningen nedan öppettiderna för ditt eget verksamhetsställe. OBS!

1 dec 2015

Störningen på Medborgarkontot (30.11.-2.12.2015) och dess effekter på e-kommunikationen

Det fanns tekniska problem med de elektroniska formulären som produceras av Valtori under tiden 30.11.-2.12.2015. Tyvärr kom en del av formulären som skickades under denna tid inte fram. Om du inte har fått ett svar på en fråga eller respons du...

3 nov 2015

Ny webbsida om besvär i tuggsystemet

Totalt 4,5 % av alla universitetsstuderande har besvär i tuggsystemet varje dag eller varje vecka (Högskolestuderandenas hälsoundersökning 2012). En ny webbsida om besvär i tuggsystemet har önskats i respons...

28 okt 2015

Teknisk problem i återuppringningstjänsten (28.10.) har korrigerats

Teknisk problem i återuppringningstjänsten (28.10.2015) har korrigerats. Vi beklagar besvären som de tekniska problemen orsakat våra kunder.

28 sep 2015

Störningar i telefontrafiken på måndag 28.9.

Det fanns störningar i telefontrafiken på måndag 28.9., och återuppringningstjänsten är överbelastad. Resten av måndagens återuppringning ska behandlas på tisdag 29.9. Vi beklagar besvären som de tekniska problemen orsakat våra kunder.

4 sep 2015

SHVS:s patientdatasystemet har korrigerats

Patientdatasystemet var trögt på fredag den 4. September, men felet har korrigerats. Vi beklagar situationen.

18 aug 2015

Störningar i Elisas telefontrafiken har korrigerades 18.8.2015

Elisas telefontrafik fungerar normalt igen. Mer information: elisa.fi

25 jun 2015

SHVS tog i bruk e-faktura för klienter 25.6.2015

SHVS tog i bruk e-faktura för klienter 25.6.2015. Tidigare kunde studerande få PDF-fakturor till sina Medborgarkonton, men nu ersatte e-faktura detta alternativ. För att få e-fakturor måste du ingå ett avtal om e-faktura med SHVS i din nätbank. Du kan...

25 jun 2015

Elektronisk påminnelsetjänst för mottagningstider kommer att återinföras i början av oktober

Elektronisk påminnelsetjänst för mottagningstider är ur bruk tillvidare men kommer att återinföras i början av oktober. Kom ihåg att komma i tid till din mottagningstid. Avboka din mottagningstid om du får förhinder. Du kan göra detta elektroniskt på...