Uutinen
Open menu

SHVS i Nyslott stänger, servicen i Jakobstad upphör

Nyheter

8 maj 2018

Verksamhetsenheten i Nyslott stängs i juni, då lärarutbildningen vid Östra Finlands universitet flyttar till Joensuu. Enheten stänger 15.6. kl. 12.00.

SHVS betjänade studerande i Nyslott i 45 år. Ursprungligen fungerade Nyslott som en självständig enhet, då den akademiska utbildningen i staden omfattade både lärarutbildning och översättare. I mitten av 2000-talet införlivades enheten i Nyslott administrativt med enheten i Joensuu. Under de senaste åren har SHVS-enheten i Nyslott betjänat ca 800 studerande årligen. I fortsättningen sker studenthälsovården vid SHVS i Joensuu.

SHVS:s verksamhet i Jakobstad upphör.

Sedan början av 2000-talet har de ca 180 barnpedagogikstuderandena i Vasa fått sin studenthälsovård i Vasa i form av köptjänster av SHVS. Då utbildningen av barnträdgårdslärare vid Åbo Akademi flyttar till Vasa, upphör servicen i Jakobstad 31.5.2018 och i fortsättningen produceras studenthälsovårdstjänsterna vid enheten i Vasa.