Uutinen
Open menu

Ensamhet SHVS-dagens tema 19.4: Ensamhet är skadligt

Nyheter

6 apr 2018

Ensamhet är en av faktorerna som försämrar finländares livskvalitet allra mest. Olika hälsorisker ökar upp till sexfaldigt på grund av ensamhet. Upp till 10 % av alla universitetsstuderande upplever ensamhet. Därför är ensamhet temat för den första SHVS-dagen någonsin. SHVS-dagen ordnas 19.4.2018 och syns på campus runt om i landet.

Ensamhet är en hälsorisk

Ensamhet orsakar psykisk och fysisk smärta. Det kan öka olika hälsorisker upp till sexfaldigt, sänka motståndskraften och öka risken för skadligt rusmedelsbruk. Mest skador uppstår i tankarna, eftersom ensamma personer småningom vänder sig mot sig själv. Brist på sociala kontakter leder till tankar om att vara fel, inte tillräckligt bra, motbjudande, annorlunda och socialt inkompetent. Därför kan psykiskt lidande ökas både av upplevelsen av ensamhet och av känslan av att inte vara trygg i sina egna tankar, eftersom de är anklagande och plågsamma.

Interaktion som botemedel

I offentligheten talas just nu särskilt om ensamhet bland äldre, men samma problem gäller finländare i alla åldrar. Också universitetsstuderande upplever ensamhet. Resultaten av högskolestuderandes hälsoundersökning (KOTT 2016) som genomfördes av SHVS visar att enligt olika mätare är cirka 4–10 % av alla studerande ensamma. Enligt ensamhetsforskaren Niina Junttila som är professor i pedagogisk psykologi vid Åbo universitet är en realistisk uppskattning 10 % med tanke på förekomsten av ensamhet i hela befolkningen.

Motsatsen till ensamhet är gemenskap och botemedlet är interaktion. Ingen kan dock åstadkomma interaktion själv, utan det uppstår mellan människor. Därför har samfund och gemenskaper nästan obegränsade möjligheter att indirekt påverka sina medlemmars upplevelser av ensamhet. Universitetsstuderande är lyckligt lottade i och med att de kan delta i färdiga gemenskaper i form av årskurser, ämnesföreningar, studentnationer, institutioner och fakulteter. En känsla av gemenskap kräver en gemenskap. En av SHVS:s viktiga uppgifter har från början varit att främja samfundshälsa. Detta arbete främjar studentsamfundens hälsa och samtidigt varje enskild studerandes hälsa.

Ensamhet som SHVS-dagens tema

Den första nationella SHVS-dagen ordnas på campus runt om i landet 19.4.2018. Dagens tema är ensamhet. Vi vill öka kännedomen om de skadliga effekterna av ensamhet och presentera idéer och sätt att främja gemenskap bland studerande.

SHVS-dagen 19.4.2018 syns runt om i Finland, programmet kommer att släppas inom kort: