Uutinen
Open menu

SHVS börjar samarbeta med Meru Health Oy för att undersöka ett digitalt behandlingsprogram för depression

Nyheter

5 mar 2018

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och Meru Health Oy inleder ett forskningssamarbete för att undersöka ett digitalt behandlingsprogram för depression som utvecklats av Meru Health. Syftet med den randomiserade och kontrollerade studien är att bedöma effekten, användbarheten och funktionaliteten hos universitetsstuderande av ett smarttelefonbaserat behandlingsprogram. Till studien rekryteras 120 studerande med depression från SHVS:s verksamhetsenheter runt om i Finland.

Psykiska störningar utgör det största hotet mot studerandes studieförmåga, eftersom de försvårar studierna betydligt. Enligt SHVS:s undersökningar har cirka en femtedel av alla studerande depressions- och ångestsymtom.

”Antalet depressionsdiagnoser hos studerande som behandlas hos SHVS har ökat med 50 % under de senaste tio åren. Nya sätt att hjälpa dessa studerande behövs. Vi ser fram emot att inleda ett forskningssamarbete med Meru Health för att undersöka hur ett digitalt behandlingsprogram för depression fungerar hos studerande”, säger Pauli Tossavainen, ledande överläkare för mentalvården vid SHVS.

”Det är fint att få börja samarbeta med SHVS för att utveckla behandlingen av depression hos studerande. Meru Healths behandlingsprogram som används via en smarttelefonapplikation erbjuder digital kontakt i realtid med en terapeut, och programmets preliminära behandlingsresultat är lovande”, fortsätter läkaren som ansvarar för studien, Anu Raevuori, medicinsk direktör vid Meru Health.

Studenternas hälsovårdsstiftelse
SHVS producerar årligen studenthälsovårdstjänster för cirka 125 000 universitets- och yrkeshögskolestuderande i Finland.

Meru Health
Meru Health är ett hälsoteknologi och -serviceföretag som verkar i Helsingfors och Kalifornien i USA. Företagets team har utvecklat ett 8 veckors digitalt behandlingsprogram för behandling av depression. Programmet används främst via en smarttelefonapplikation och omfattar en terapeut och en anonym kamratstödsgrupp. Meru Health arbetar för att hjälpa och stödja personer med depression.