Uutinen
Open menu

Tuomo Yli-Huttula ny styrelseordförande för SHVS

Nyheter

11 dec 2017

Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) delegation sammanträdde 7.12.2017 för det stadgeenliga höstmötet. Vid mötet valdes Tuomo Yli-Huttula, kommunikations- och PR-direktör vid Finans Finland, till ny ordförande för SHVS:s styrelse.

”SHVS står inför en nystart. Verksamhetsmiljön håller på att förändras på många sätt. Det är värdefullt att de politiska beslutsfattarna har förbundit sig till att producera hälsovårdstjänster för högskolestuderande och i fortsättningen även för yrkeshögskolestuderande via SHVS. Jag är övertygad om att SHVS kommer att kunna sköta sin uppgift väl även i framtiden tack vare sin starka expertorganisation och sina tjänster av hög kvalitet”, framhåller Yli-Huttula.

Som viceordförande för styrelsen valdes Liisa Lähteenaho, personaldirektör vid Umbra.

Också delegationens ordförande byttes ut. Som ny ordförande valdes Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, direktör vid Folkpensionsanstalten (Fpa). Som viceordförande valdes Eero Manninen, generalsekreterare vid Finlands studentkårers förbund (SYL).

Vid delegationens höstmöte fastslogs även SHVS:s budget och verksamhetsplanen för 2018 godkändes.

Nästa delegationsmöte hålls i april 2018.

SHVS:s styrelseledning 2018–2019
Ordförande: Tuomo Yli-Huttula
Viceordförande: Liisa Lähteenaho

Delegationsledning 2018–2019
Ordförande: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Viceordförande: Eero Manninen