Uutinen
Open menu

SHVS hjälper och ger råd om krishjälp

Nyheter

21 aug 2017

Om du känner att du behöver hjälp angående traumatiska händelser i Åbo 18.8, kontakta din egen SVHS verksamhetsställe. Där får du råd och tilläggsinformation och vår personal handleder dig vidare om det behövs.

Kontaktuppgifterna