Uutinen
Open menu

Förändringar i rätten att använda SHVS tjänster

Nyheter

24 maj 2017

Du kan använda SHVS:s tjänster så länge som ditt studentkårsmedlemskap är i kraft. Om du har betalat din studentkårs medlemsavgift för hela läsåret, börjar din rätt att använda SHVS:s tjänster den 1 augusti och slutar den 31 juli. Höstterminens medlemskap börjar 1.8 och slutar 31.12. Vårterminens medlemskap börjar 1.1 och slutar 31.7.

Medlemsavgiften ska vara betald före en mottagningstid vid SHVS trots att mottagningstiden skulle infalla före medlemsavgiftens förfallodatum. Informationen om att medlemsavgiften är betald överförs till SHVS inom några dagar efter att du betalat avgiften. Var beredd på att bevisa att ditt studentkårsmedlemskap är i kraft antingen med ett giltigt studentkort eller universitetets studieintyg.

OBS! Du kan inte heller använda Self-tjänsten om du inte betalat avgiften.

Läs mer: Vem får anlita SHVS tjänster?