Uutinen
Open menu

Ris eller ros om SHVS:s verksamhet? Gör så här

Nyheter

30 mar 2017

Om du som klient eller patient är missnöjd med vården du fått, dess kvalitet eller bemötandet, kan du lämna in en anmärkning om din hälsovårdsenhets verksamhet till SHVS:s chefsöverläkare eller i ärenden som gäller oral hälsovård till chefstandläkaren. Anvisningar och blanketten finns på våra webbsidor.

Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) eller Regionförvaltningsverket. De kan i sin tur överföra klagomålet till SHVS, där det behandlas först.

Vid behov kan du få råd och hjälp av SHVS:s patientombudsman.

Ge respons

Det lönar sig att i första hand ge respons till sin egen hälsovårdsenhet. Kontinuerlig respons behövs för att vi ska kunna utveckla vår service och förbättra vår verksamhet. Om du vill ge respons om vår service, ge den via denna länk. Om du vill få ett svar på din respons ska du identifiera dig med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Servicerespons behandlas regelbundet i ledningsgrupperna vid SHVS:s enheter.

Du får ett meddelande per e-post eller som textmeddelande när SHVS har svarat på din respons.

I frågor som gäller vård eller behandling kan du kontakta ditt verksamhetsställe även per telefon.