Uutinen
Open menu

Temaåret Tala så lyssnar jag börjar 13.2.2017

Nyheter

10 feb 2017

SHVS:s hälsofrämjaden tema för 2017 är ”Tala så lyssnar jag”. Syftet är att främja studerandes, de framtida förmågornas, mentala välmående och psykiska hälsa. Krävande studier kräver goda mentala resurser, och olika psykiska störningar försvårar studierna hos upp till en tredjedel av studerandena.

Temaåret Tala så lyssnar jag fokuserar på att stödja studieförmågan, stärka känslomässiga färdigheter, kamratstöd och intervention med låg tröskel. Vi närmar oss temat från en hälsofrämjande synvinkel, alltså inte problemfokuserat. Vi uppmuntrar till att ingripa i ett tidigt skede och tala om psykiska problem.

Vi väcker de studerandes intresse för temat genom att få dem att fundera på känslomässiga färdigheter. Vår webbsida om känslomässiga färdigheter lanseras 13.2 på adressen yths.fi/tunnetaidot och känslomässiga färdigheter lyfts fram också i SHVS:s sociala medier. Evenemang för studerande ordnas vid SHVS:s enheter i olika delar av Finland under veckan som börjar 13.2.

Tala så lyssnar jag är en del av Finland 100-programmet år 2017.