Uutinen
Open menu

Dra full nytta av SHVS:s Self-tjänst: Börja med att lägga till dina kontaktuppgifter

Nyheter

12 jan 2017

SHVS:s Self-tjänst har nu allmänt tagits i bruk. Hittills har tjänsten använts på prov. Self gör det enklare för dig att sköta dina ärenden hos SHVS. Efter en bedömning av vårdbehovet kan du boka tid på nätet och på ett datasäkert sätt kommunicera med SHVS:s experter.

Lägg till dina kontaktuppgifter i Self

När du tar i bruk Self ska du börja med att lägga till din e-postadress och ditt telefonnummer och välja språk för tjänsten. Det här är viktigt för att du snabbt ska få information om meddelanden till dig som kommer till Self-tjänsten om t.ex. tidsbeställningssedlar, hälsoenkäten och blanketter som ska fyllas i.

Ta i bruk påminnelser

Vi rekommenderar att du i Self-tjänsten tar i bruk påminnelser per sms och/eller e-post. De hjälper dig att komma ihåg att i tid ändra eller avboka en mottagningstid om du inte kan komma till det avtalade besöket. Då kan du undvika en straffavgift på 35 euro, som vi tar ut för en tid som inte har avbokats. Dessutom minskar köerna om någon annan kan använda den tid som du avbokar.

Se till att du får den elektroniska hälsoenkäten

SHVS kallar alla förstaårsstuderande till en hälsoundersökning. Om du är en ny studerande får du en hälsoenkät per e-post. Genom att svara på enkäten får du personlig respons om ditt nuvarande hälsotillstånd. Vi kallar de studerande som utifrån enkäten behöver det till en hälsomottagning. Du får ett meddelande när hälsoenkäten har kommit bara om du har fyllt i dina kontaktuppgifter i Self-tjänsten. Se därför till att dina kontaktuppgifter är aktuella.

Self växer och utvecklas

Self utvecklas kontinuerligt. Under 2017 kommer tjänsten att utvidgas med elektroniska symtomförfrågningar som gör att du kan få vård snabbare. I fortsättningen får du också dina undersökningsresultat och riktad hälsofrämjande information via Self.

Välkommen att börja använda Self-tjänsten!

Mera information: yths.fi/sv/self

Titta på videon (med svensk text)

Identifiera dig till tjänsten