Uutinen
Open menu

Social- och hälsovårdsreformen är en möjlighet för SHVS

Nyheter

22 dec 2016

Studenternas hälsovårdsstiftelses verkställande direktör Katariina Poskiparta välkomnar glatt regeringens riktlinjer om studerandehälsovården. Regeringen offentliggjorde sitt beslut om social- och hälsovårdsreformen 21.12, och enligt beslutet kommer alla högskolestuderande att omfattas av samma social- och hälsovårdstjänster.

Enligt Poskiparta är både universitets- och yrkeshögskolestuderande likadana unga vuxna som drar nytta av SHVS:s tjänster för att trygga sin studieförmåga.

”För Finlands framtid är det viktigt att vi tar hand om våra unga studerandes hälsa. Vi är glada över att beslutsfattarna är av samma åsikt.”

”Regeringens riktlinjer är en möjlighet för oss, trots att många detaljer ännu måste utredas. Jag tror att lösningar hittas under beredningsprocessen och att de är sådana att de ger oss synergifördelar från en service- och kostnadssynvinkel”, konstaterar hon.

SHVS kan erbjuda hälsovårdstjänster som planerats och riktats till den unga åldersgrupp som studerande tillhör och är heltäckande i hela landet.

”Vi tar kontinuerligt i bruk nya effektivare arbetssätt och digitala servicekanaler som studerande har önskat. Digitala tjänster är kostnadseffektiva och minskar också behovet av fysiska lokaler. De är färdiga att användas också av yrkeshögskolestuderande”, berättar Poskiparta.

SHVS har ett gemensamt patientdatasystem i hela landet och det har redan integrerats i Kanta-tjänster såsom e-receptet.

SHVS känner och når sina klienter

Studenternas hälsovårdsstiftelse känner och når sina klienter. Detta syns såväl i våra tjänster inom allmän hälsa, oral hälsa som mental hälsa.

SHVS genomför en hälsoundersökning för högskolestuderande var fjärde år. Denna undersökning är unik både i Finland och internationellt. Undersökningen riktar sig till både universitets- och yrkeshögskolestuderande. Resultaten för 2016 publiceras 13.2.2017.