Uutinen
Open menu

SHVS tjänster tillgängliga för dig

Nyheter

2 jan 2019

Vårterminens medlemskap börjar  1.1  och din studentkårs medlemsavgiften ska vara betald före en mottagningstid vid SHVS trots att mottagningstiden skulle infalla före medlemsavgiftens förfallodatum. Du kan inte heller använda Self-tjänsten om du inte betalat avgiften. Om du har betalat din studentkårs medlemsavgift för hela läsåret, din rätt att använda SHVS:s tjänster  forsätter normalt och slutar den 31 juli 2019 . Läs mer >

Ta i bruk Self!

Self är en webbtjänst där studerande kan kommunicera med SHVS. Där kan du bl.a. hantera dina mottagningstider, skicka blanketter för förhandsuppgifter, svara på enkäter och kommunicera datasäkert med SHVS:s personal.  

Chat betjänar 7.1.-28.2.2019 mån–fre kl. 13–14

Från 7.1. till 28.2. är chatten i bruk från mondag till fredag kl. 13–14. Chatten finns i webbtjänsten Self, där alla SHVS:s elektroniska tjänster för studerande finns. I chatten kan du diskutera med SHVS:s vårdpersonal, och du får råd och vägledning för egenvård hemma eller vid behov kontaktar vi dig och bokar en mottagningstid. 

Identifiera och bedöm dina symtom elektroniskt

Med hjälp av den elektroniska symtombedömningen kan du identifiera och bedöma dina symtom när det passar dig bäst. Du får expertrådgivning, anvisningar för egenvård eller hänvisas till mottagningen.

Vänligen avboka din tid minst 24 timmar före mottagningstiden

Vid SHVS:s verksamhetsenheter är målet att mottagnings- och undersökningstider utnyttjas effektivt så att så få tider som möjligt blir oanvända. Meddela alltid i god tid om du har bokat tid och får förhinder.Läs mer