Uutinen
Open menu

SHVS deltag i universitets välbefinnandetillfällen runt Finland

Nyheter

8 okt 2018

Den här hösten deltag SHVS i universitets välbefinnandetillfällen runt Finland. Lägg märke till FSHS på din universitets campus. SHVS vill våra din stöd för välbefinnande och hälsä under studier. 

8.–11.10. i Jyväskylä: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiviikko 2018/Well-being week for higher education students. Mer information på finska och engelska.

8.–14.10. i Uleåborg: Hyvinvointiviikko/Wellbeing week. Mer information på finska och på engelska.

15.–19.10. i Raumo Hyvinvointiviikko: Öppet hus i SHVSs Raumo’s verksamhetställe på onsdag 17.10.

15.–19.10. i Åbo: Yliopiston hyvinvointiviikko – University well-being week. Mer information på finska och engelska.

29.10.–2.11. i Tammerfors: Hyvinvointiviikko 2018/Wellness Week 2018. Mer information på finska och på engelska.

29.10.–2.11. i Vasa. Mer information kommer senare till Vasa universitets webbsidor.
 

SHVS har deltagit de här tillfällen

10.9. i Helsingfors. Hankens välbefinnandetillfälle.

11.9. i Villmanstrand: Lappeenrannan teknillisen yliopiston hyvinvointiviikko. Mer information på finska och engelska.

17.9. i Rovaniemi: Välbefinnande veckor

1.–5.10. i Esbo: Aalto Wellbeing Week. Mer information på finska och engelska.

1.–5.10. i Kuopio och Joensuu: Hyvinvointiviikko. Mer information på finska.